Czesne
Przy płatności semestralnej wynosi: 1 900 zł
Przy płatności za rok: 3 800 zł
Wpisowe: 200zł

Program studiów

 • +
  • Źródła i wykładnia prawa
  • Ordynacja podatkowa
  • Podatek dochodowy od osób prawnych
  • Administracja podatkowa i kontrola skarbowa
  • Podstawy prawa gospodarczego
  • Polityka podatkowa
  • Prawo karne skarbowe
  • Podatek od towarów i usług
  • Podatek akcyzowy
  • Rachunkowość
  • Podstawy międzynarodowego prawa podatkowego
  • Podatek od spadków i darowizn
  • Podatek od czynności cywilnoprawnych i opłata skarbowa
  • Postępowanie egzekucyjne w administracji w sprawach podatkowych
  • Sądownictwo administracyjne
  • Pisma procesowe w postępowaniu podatkowym
  • Przepisy o doradztwie podatkowym
  • Prawo celne
  • Prawo dewizowe
  • Podatek dochodowy od osób fizycznych
  • Podatki i opłaty lokalne (podatek rolny, podatek leśny, podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych, pomoc publiczna)
  • Ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
  • Analiza podatkowa