Czesne
Przy płatności semestralnej wynosi: 1 750 zł
Przy płatności za rok: 3 500 zł

Wpisowe: 200zł

Kadra

 • Kadra na kierunku Menedżer administracji publicznej to wykwalifikowani dydaktycy-praktycy +
  Kierownik kierunku – mgr Paweł Prokop

Program studiów

 • Moduł I: Finanse  w administracji publicznej +
  • Zarządzanie finansami w administracji publicznej
  • Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami pomocowymi
  • Budżet zadaniowy
  • Pozyskiwanie inwestorów przez jst
 • Moduł II:  Kluczowe aspekty zarządzania administracją publiczną +
  • Zarządzanie kapitałem ludzkim w administracji publicznej
  • Budowa zespołu w administracji publicznej
  • Zarządzanie jakością w administracji publicznej
  • Powszechny model samooceny CAF
  • Klient w administracji publicznej
  • Partycypacja społeczna i współpraca z NGO
  • PR i budowanie wizerunku instytucji
  • Systemy informatyczne w administracji publicznej
  • Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem
  • Zamówienia publiczne w jst
 • Moduł III: Podstawowe regulacje prawne w administracji publicznej +
  • KPA – najnowsze rozwiązania
  • Podstawy funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego
  • Instrukcja kancelaryjna
  • Odpowiedzialność urzędnika
  • Dostęp do informacji publicznej