Czesne
Przy płatności semestralnej wynosi: 2000 zł
Przy płatności za rok: 4000 zł

Wpisowe: 200zł

Kadra

 • Kadra na kierunku Logistyka i cło w zarządzaniu międzynarodowym obrotem towarowym to wykwalifikowani dydaktycy-praktycy +
  Studia prowadzone pod patronatem prof. dr hab. Wiesława Czyżowicza – profesora Szkoły Głównej Handlowej (SGH) w Warszawie, Przewodniczącego Rady Konsultacyjnej Służby Celnej, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów (2004-2005), Szefa Polskiej Służby Celnej (2004-2005). Kierownik kierunku – dr Piotr Witkowski

Program studiów

 • Moduł I. Prawo celne i logistyka celna +
  • Międzynarodowe prawo celne
  • Regulacje celne Unii Europejskiej (Kodeks celny, przepisy wykonawcze, procedury celne, preferencje i zwolnienia, pochodzenie towarów, wartość celna, etc,)
  • Środki ochrony rynku w prawie celnym Unii Europejskiej (środki antydumpingowe, środki antysubsydyjne oraz środki ochronne przed nadmiernym przywozem i bariery nadzór importu lub eksportu, kontyngent ilościowy, zakaz importu lub eksportu)
  • Wprowadzenie towarów i wyprowadzenie towarów z obszaru celnego Unii Europejskiej
 • Moduł II. Logistyka +
  • Zarządzanie łańcuchem dostaw z uwzględnieniem zróżnicowania gałęzi transportu – samochodowy, kolejowy, lotniczy, morski
  • Systemy informatyczne w logistycznym łańcuchu dostaw
  • Centra logistyczne w obsłudze międzynarodowego łańcucha dostaw
  • Gospodarka magazynowa w logistycznym łańcuchu dostaw
  • Logistyka w skutecznej i efektywnej obsłudze klienta
 • Moduł III. Transport – spedycja samochodowa +
  • Zarządzanie transportem i spedycją samochodową, korelacja z transportem multimodalnym
  • Prawo handlowe
  • Prawo cywilne
  • Prawo socjalne
  • Prawo podatkowe
  • Działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
  • Dostęp do rynku 
  • Normy techniczne i techniczne aspekty działalności
  • Bezpieczeństwo drogowe
  • Ubezpieczenia z uwzględnieniem zróżnicowanych gałęzi transportu
  • Kontrola w transporcie samochodowym – uprawnienia i obowiązki Inspekcji Transportu Drogowego
 • Moduł IV. Zajęcia warsztatowo - projektowe +
  • Projektowanie międzynarodowego łańcucha dostaw
  • Gry decyzyjne w zakresie logistycznego zarządzania transportem
  • Analiza przypadku w zakresie problematyki transportowo – logistycznej
  • Cło w przedsiębiorstwie