Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń (pokój 215)
tel. 81 452 94 74
e-mail: spd@wspa.pl