Czesne
Przy płatności semestralnej wynosi: 1 900 zł
Przy płatności za rok: 3 800 zł
Wpisowe: 200zł