Czesne
Przy płatności semestralnej wynosi: 2 950 zł
Przy płatności za rok: 5 900 zł

Opłata wpisowa - 200 zł.

Kadra

 • Kadra na kierunku Certyfikowany Kierownik Projektu to wykwalifikowani dydaktycy-praktycy +
  Opiekun kierunku: Kinga Matysiak - Business Development Manager w Altcom Akademia

Program studiów

 • Przedmioty z zakresu zarządzania projektami zawarte w programie studiów: +
  1. Wstęp do zarządzania projektami
  2. Zarządzanie projektami według metodyki PMI (szkolenie przygotowujące do egzaminu PMP)
  3. Symulacja biznesowa Akropolis
  4. Harmonogramowanie w projektach
  5. SCRUM (szkolenie przygotowujące do egzaminu)
  6. PRINCE2 (szkolenie akredytowane z egzaminem)
  7. Motywowanie i wyznaczanie celów
  8. Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna w organizacji
  9. AGILE PM (szkolenie akredytowane z egzaminem)
  10. Symulacja Sułtańskie Wesele
  11. EGZAMIN KOŃCOWY = OBRONY
  Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych  na kierunku Certyfikowany Kierownik Projektu jest obrona pracy zaliczeniowej. Proponowane przez nas podejście jest kompleksowe, ponieważ obejmuje:
  • zarządzanie projektami,
  • podejście brytyjskie  oraz amerykańskie,
  • tradycyjne oraz zwinne podejście w zarządzaniu projektami,
  • akredytowane szkolenia (teoria) oraz symulacje (praktyka)