Czesne
Przy płatności semestralnej wynosi: 2000 zł
Przy płatności za rok: 4000 zł

Wpisowe: 200 zł

Kadra

 • Kadra na kierunku Administrowanie sieciami komputerowymi to wykwalifikowani dydaktycy-praktycy +
  Kierownik kierunku: dr Waldemar Suszyński

Program studiów

 • SEMESTR I +
  1. Network Fundamentals (CCNA1)
  2. Systemy operacyjne (Linux)
  3. Systemy operacyjne (Windows Server)
  4. Administracja siecią komputerową (Linux)
  5. Konfiguracja usług sieciowych
 • SEMESTR II +
  1. Routing Switching Essentials (CCNA2)
  2. Administracja siecią komputerową (Windows Server)
  3. Podstawy bezpieczeństwa w sieciach komputerowych