Jeśli potrzebujecie Państwo pomocy lub macie Państwo jakieś pytania można skontaktować się z Pełnomocnikiem Rektora ds. osób niepełnosprawnych z Panią dr Małgorzatą Jedynak. 

Można to zrobić :
drogą mailową: malgorzatajedynak1@gmail.com
lub osobiście: podczas dyżuru we wtorki w godzinach 10.45 – 11.30  (pokój wykładowców)

Jednocześnie przypominamy:

Niepełnosprawni studenci mogą otrzymać wsparcie finansowe w postaci stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych przysługujące na pierwszym kierunku studiów pierwszego i drugiego stopnia. Aby otrzymać takie stypendium, student musi jedynie przedstawić orzeczenie o niepełnosprawności.