Przypominamy, że dla studentów III roku studiów licencjackich (Administracja, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Finanse i rachunkowość, Socjologia, Stosunki międzynarodowe, Zarządzanie) oraz II roku studiów magisterskich (Socjologia) termin złożenia prac dyplomowych upływa 31 lipca br. Wszystkie osoby, które do tego czasu nie złożą pracy, zgodnie z Regulaminem Studiów Wyższych WSPA w Lublinie mają możliwość złożenia umotywowanego wniosku do Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych o przedłużenie terminu składania pracy do końca października bądź za zgodą promotora do końca grudnia 2018 r. Brak złożonej pracy czy też podania będzie jednoznaczny z wykreśleniem z listy studentów z dniem 01 sierpnia 2018 r.

Wniosek do pobrania w załączniku.

2018-06-22_przedluzenie-terminu-skladania-pracy