Celem naszego projektu będzie wsparcie pracowników pionu sprzedaży, do tego by mogli  realizować postawiony przed nimi cel, tzn. „wzrost przychodów, poprzez budowanie konwergencji przy sprzedaży nastawionej na zachowanie marży”.

W przeciwieństwie do innych form sprzedaży, dzięki zastosowaniu storysellingu możemy:

  • Zwiększyć swój wpływ w rozmowie.
  • Argumentować zachowując autonomię rozmówcy.
  • Przekazywać wiedzę, a nie informacje.
  • Przekonująco mówić o ofercie.
  • Budować partnerską relację przez zastosowanie story.
  • Radzić sobie w trudnych sytuacjach.
  • Skutecznie odróżnić się od konkurencji.

Na czym polega mechanizm oddziaływania opowiadaną historią? Co powoduje, że narracja jest tak skutecznym narzędziem wpływu?

1. Perswazja nie wprost Jedna z podstawowych reguł perswazji stanowi: „Gdy odbiorca wyczuwa intencje przekonania go do czegoś, zwiększa się jego krytyczne nastawienie do prezentowanych argumentów.” W sytuacji posługiwania się przykładem, historią, druga strona (nasz słuchacz/rozmówca) nie wyczuwa tej intencji. Dlaczego? – Oto my opowiadamy o czymś, co się wydarzyło, co miało miejsce. To nie my jesteśmy źródłem argumentu, my odsuwamy się na bok, a owa historia mówi sama za siebie.

2. Zrozumiałość przekazu Przewaga narracji polega na tym, że bazuje na konkrecie – odnosimy się do jakiegoś wydarzenia, określonej sytuacji. Poprzez to jest łatwiejsza w zrozumieniu dla osób, które myślą mniej w kategoriach abstrakcji, a bardziej w kategoriach konkretu. Dodatkowo, przykłady i historie są bardziej obrazowe – słuchacz nie musi się trudzić nad tym, by wyciągnąć wniosek, zrozumieć treść wypowiedzi.

3. Zaangażowanie słuchacza Przytoczenie historii mocno angażuje publiczność, czy też rozmówcę. Można wręcz powiedzieć, że narracja jest jak chodzenie po bagnie – wciąga! Ludzie lubią słuchać o rzeczach, które się wydarzyły, miały gdzieś miejsce. Historie wyzwalają emocje i dlatego są tak łatwe do zapamiętania.

4. Odbiór mówiącego Osoba, który przytacza przykłady z życia, pośrednio mówi do swoich słuchaczy: Znam życie, wiem jak to jest, widziałem już wiele… Słuchacze widzą, że mają przed sobą człowieka, który wie, o czym mówi. To nie ktoś, kto jedynie coś przeczytał, a potem zanotował na kartce.

5. Pobudzanie emocji Historia pobudza emocje słuchaczy, czym angażuje ich w przekaz. Badania potwierdzają, że uwaga i koncentracja słuchacza jest uzależniona od stopnia zaangażowania emocjonalnego. Dodatkowo ludzie w pozytywnym nastroju o  trudnościach myślą w kategoriach wyzwań. Tak więc dobre story dostarcza odbiorcom energii, by towarzyszyli mówcy w trakcie opowiadania oraz wyzwala gotowość do działania o obszarze poruszanych treści, a owe działanie traktowane jest jako pozytywne wyzwanie.

6. Budowanie relacji Podczas opowiadania historii otwieramy się przed rozmówcą, ofiarowujemy mu naszą wiedzę, doświadczenia, przemyślenia i przeżycia. Taka forma komunikacji zawsze prowadzi do pozytywnego skrócenia dystansu, a następnie do budowania więzi i relacji z klientem.

7. Przekazywanie wiedzy, nie informacji Podczas prezentowania przygotowanego wcześniej story, dzielimy się konkretną uporządkowaną wiedzą, która jest wynikiem naszych doświadczeń. Unikamy wtedy niebezpieczeństwa przekazywania rozmówcy suchych, często nieprzemyślanych i oderwanych od rzeczywistości informacji.

Naszym zamierzeniem jest:

  • przekonanie uczestników spotkania do stosowania krótkich narracji w swoich prezentacjach, czy rozmowach sprzedażowych – „Widzę, że warto wykorzystać tę formę komunikacji”;
  • przekazanie praktycznej wiedzy związanej z zasadami opracowywania historii – „Wiem jak opracowywać historie”;
  • przygotowanie zestawu historii dotyczących pracy uczestników szkolenia – „Mam do dyspozycji zestaw historii adekwatnych do mojej sytuacji zawodowej”.

Czego uczą się uczestnicy szkolenia?

„CO?” – zawartość merytoryczna

Unikalny i skuteczny sposób prowadzenia prezentacji/rozmowy – dlaczego narracja jest skutecznym sposobem? Opis mechanizmu wpływu narracji na słuchacza/rozmówcę.

Kryteria dobrej historii i zasady przygotowywania wypowiedzi.

Sesja kreatywna w oparciu o autorską technikę „Analiza i Synteza” – wymiana ciekawych i przekonujących historii, które odnoszą się do sytuacji zawodowych uczestników. Cel: inspiracja dla uczestników, zebranie intrygujących i przekonujących historii…

Praktyczny warsztat – jak skonstruować historię? (struktura, suspens, puenta). Cel: stworzenie i dopracowanie zestawu historii pasujących do branży, specyfiki pracy uczestników szkolenia.

Techniki retoryczne wspomagające oddziaływanie historii. Zastosowanie: kontrastu, powtórzenia, metafory, łańcucha, cytatu.

Typy historii nastawionych na przekonanie do danego rozwiązania, usługi.

„JAK?” – sposób pracy podczas szkolenia

Podczas spotkania uczestnicy angażowani są w indywidualne wystąpienia, pracę w małych zespołach. Dodatkowo biorą udział w sesji kreatywnej, której celem jest opracowanie bazy historii dopasowanych do ich realiów. Całość warsztatu wzbogacona jest prezentacją wystąpień opartych o storyselling.

TERMINY: 29 września 2018, w godz. 9-17; 06 listopada 2018, w godz. 9-17

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!

CENA ZA SZKOLENIE: 590 ZŁ. netto + VAT

*cena brutto dla stawki VAT zw w przypadku oświadczenia Zleceniodawcy, że szkolenie jest finansowane w min. 70% z budżetu publicznego i jest usługą kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego.

Możliwość dofinansowania szkoleń w ramach projektu „Usługi rozwojowe dla MŚP w podregionie lubelskim” . Szczegółowe informacje na temat dofinansowania na studia podyplomowe dla firm i pracowników znajdują się na stronie Lubelskiego Parku Naukowo Technologicznego w Lublinie lub KFS MUP w Lublinie

Aby wziąć udział w szkoleniu:

1. Pobierz formularz i wypełnij. Nie zapomnij – wpisz termin szkolenia

2. Dokonaj opłaty za szkolenie

3. Wyślij formularz zgłoszeniowy wraz z potwierdzeniem opłaty na adres szkolenia@wspa.pl

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Szkolenie zostanie uruchomione po zebraniu odpowiedniej liczby osób.

Zgłoszenia i informacje:

Dla zapisania się na kurs należy złożyć wypełniony formularz zgłoszeniowy. W razie finansowania uczestnictwa w szkoleniu przez pracodawcę, prosimy o wypełnienie oświadczenia o finansowaniu.

Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń WSPA

ul. Bursaki 12, Lublin

pokój 100

szkolenia@wspa.pl

tel. 81 45-29-444