Zapraszamy do udziału w projekcie „Skutecznie i profesjonalnie – przedsiębiorstwa społeczne w zamówieniach publicznych” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Celem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu zamówień publicznych pracowników przedsiębiorstw społecznych pozwalające na skuteczne ubieganie się o zlecenia w ramach procedur zamówień publicznych.

W ramach projektu oferujemy :

  • udział w szkoleniu “Prawo zamówień publicznych z perspektywy oferenta dla pracowników przedsiębiorstw społecznych” o programie dostosowanym do Państwa potrzeb,
  • profesjonalne usługi doradcze i eksperckie związane z przygotowaniem pełnej dokumentacji niezbędnej do złożenia przez reprezentowane przez uczestników przedsiębiorstw społecznych oferty w trwającym postępowaniu przetargowym, w tym również postępowaniu odwoławczym.

Wsparcie w ramach projektu jest bezpłatne i realizowane będzie w dogodnym dla Państwa miejscu na terenie województwa lubelskiego.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Magdaleną Tomczyk pod numerem telefonu 081 528 53 37.

Zapraszamy do wypełnienia ankiety znajdującej się na stronie https://przedsiebiorstwaspoleczne.b4.org.pl/

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie http://www.lfr.lublin.pl/projekty/skutecznie-i-profesjonalnie-przedsiebiorstwa-spoleczne-w-zamowieniach-publicznych/