Nasz pracownik, dr Grażyna Michalska – prodziekan kierunku Architektura wzięła udział w pierwszej międzynarodowej konferencji naukowo praktycznej “Rewitalizacja Wspólnego Ukraińsko – Polskiego Dziedzictwa Historycznego i Kulturalnego Problemy badawcze – międzynarodowe doświadczenia”, która odbyła się w dniach 7-8 września 2017 roku na Ukrainie w Zbarażu na Zamku.

Współorganizatorem Konferencji było Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe Lublin.