Wnioski o przyznanie stypendium na semestr letni roku akademickiego 2017/2018 oraz oświadczenia o braku zmiany sytuacji materialnej rodziny studenta (zał. nr 17) będą przyjmowane do dnia 15.02.2018 r. w pok. 312