Czesne
Czesne na studia stacjonarne wynosi:
Przy płatności miesięcznej: 505 zł
Przy płatności semestralnej: 2 750 zł
Przy płatności rocznej: 5 500 zł

Czesne na studia niestacjonarne wynosi:
Przy płatności miesięcznej: 505 zł
Przy płatności semestralnej: 2 750 zł
Przy płatności rocznej: 5 500 zł

* Promocja trwa od 01 do 31 sierpnia 2018 r.
Specjalności

Wybierz jedną z nowoczesnych, odpowiadających rynkowi pracy specjalności:
  • Tłumaczenia pisemne i ustne w zakresie języka polskiego i angielskiego +
    Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Lingwistyka stosowana, specjalność: tłumaczenia pisemne i ustne w zakresie języka polskiego i angielskiego wykazuje biegłą znajomość języka angielskiego, ze szczególnym uwzględnieniem języków specjalistycznych, oraz posiada wiedzę i umiejętności w zakresie metod pracy tłumacza pisemnego i ustnego, specyfiki przekładu biznesowego, jak również stosowania programów wspomagających tłumacza w przekładzie z języka angielskiego na polski oraz polskiego na angielski.
  • Tłumaczenia pisemne i ustne w zakresie języka ukraińskiego i angielskiego »» +
    Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Lingwistyka stosowana, specjalność: tłumaczenia pisemne i ustne w zakresie języka ukraińskiego i angielskiego wykazuje biegłą znajomość języka angielskiego, ze szczególnym uwzględnieniem języków specjalistycznych, oraz posiada wiedzę i umiejętności w zakresie metod pracy tłumacza pisemnego i ustnego, specyfiki przekładu biznesowego, jak również stosowania programów wspomagających tłumacza w przekładzie z języka angielskiego na ukraiński oraz ukraińskiego na angielski.
  • Tłumaczenia pisemne i ustne w zakresie języka rosyjskiego i angielskiego »» +
    Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Lingwistyka stosowana, specjalność: tłumaczenia pisemne i ustne w zakresie języka rosyjskiego i angielskiego wykazuje biegłą znajomość języka angielskiego, ze szczególnym uwzględnieniem języków specjalistycznych, oraz posiada wiedzę i umiejętności w zakresie metod pracy tłumacza pisemnego i ustnego, specyfiki przekładu biznesowego, jak również stosowania programów wspomagających tłumacza w przekładzie z języka angielskiego na rosyjski oraz polskiego na rosyjski.