Czesne
Czesne na studia stacjonarne wynosi:
Przy płatności miesięcznej: 350 zł
Przy płatności semestralnej: 1 900 zł
Przy płatności rocznej: 3 800 zł

Czesne na studia niestacjonarne wynosi:
Przy płatności miesięcznej: 370 zł
Przy płatności semestralnej: 2 000 zł
Przy płatności rocznej: 4 000 zł

* Promocja trwa od 01 do 31 sierpnia 2018 r.
Specjalności

Wybierz jedną z nowoczesnych, odpowiadających rynkowi pracy specjalności:
 • Administracja publiczna +
  W ramach specjalizacji administracja publiczna studenci nabywają wiedzę, kompetencje i umiejętności przede wszystkim z zakresu kierowania w administracji publicznej, zatrudniania w tej administracji, systemu podatkowego, jak również finansów samorządowych. Absolwenci, którzy wybierają tę specjalizację zwykle upatrują swojego miejsca na rynku pracy w administracji publicznej, centralnej, lokalnej lub samorządowej, albo marzą o karierze, w tym karierze politycznej w administracji różnego szczebla.
 • Administracja biznesu zagranicznego +
  W ramach specjalizacji administracja biznesu zagranicznego studenci nabywają wiedzę, kompetencje i umiejętności przede wszystkim z zakresu prowadzenia biznesu zagranicznego, obrotu gospodarczego z uwzględnieniem stosunków z podmiotami zagranicznymi, a także zasad ochrony praw podmiotów pozostających w relacjach z biznesem zagranicznym. Przed absolwentami, którzy wybiorą tę specjalizację otwierają się liczne i nowoczesne perspektywy zawodowe, m.in. możliwość założenia w Polsce albo innych krajach UE własnej działalności gospodarczej, a także pracy w strukturze administracji biznesu zagranicznego w Polsce, innych krajach europejskich i Świata.
 • E-biznes i administracja +
  W ramach specjalizacji e-biznes i administracja studenci nabywają wiedzę, kompetencje i umiejętności zwłaszcza z zakresu zarządzania biznesem oraz zarządzania w administracji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, w tym technologii informatycznych. Absolwentów, którzy wybiorą tę specjalizację wyróżnia przede wszystkim naturalne ukierunkowanie na zastosowanie technologii informatycznych w biznesie i administracji, w tym prowadzenie biznesu w nowoczesnej formie z wykorzystaniem narzędzi internetowych, tzw. e-usługi oraz wykorzystanie technologii informatycznych w tzw. e-administracji przy sprawnym, szybkim i kompletnym załatwianiu spraw w urzędach administracji centralnej, lokalnej oraz samorządowej

Kadra

 • Kadra na kierunku Administracja to wykwalifikowani dydaktycy-praktycy +
  • dr Katarzyna Mieczkowska - prodziekan kierunku
  • prof. Franciszek Lis
  • dr Teresa Filipiak
  • dr Artur Kokoszkiewicz
  • dr Sławomir Maciejewski
  • dr Joanna Hołda
  • mgr Andrzej Borowski
  • mgr Monika Różycka-Górska
  • mgr Elżbieta Liberda
  • mgr Marcin Nowak