„Dobra przemowa musi zawierać trzy elementy. Pierwszy – to dobry wstęp. Drugi – to dobre zakończenie. I trzeci, aby te dwa nie były w zbyt dużej odległości od siebie.” W. Churchill

Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatu. Każdy z uczestników, w trakcie zajęć przygotowuje poszczególne fragmenty swojego wystąpienia. Następnie przedstawia swoją prezentację na forum. Kolejnym krokiem jest poddanie prezentacji analizie, w celu dostarczenia informacji do indywidualnego rozwoju każdego z uczestników.

Tematyka realizowana w projekcie – czego uczymy?

  • Wizerunek – autoprezentacja, komunikacja niewerbalna w wystąpieniach.
  • Przygotowanie do wystąpienia – jak przygotować materiał do prezentacji?
  • Skuteczna argumentacja – jak przygotować argumentację do prezentacji i budować kontrargumenty?
  • Struktura wystąpienia
  • Nieprzychylna i niezainteresowana publiczność – jak prowadzić prezentację dla sceptyków?
  • Pokonywanie tremy – jak radzić sobie z emocjami?
  • Wywieranie wpływu – zrozumienie zagadnienia oddziaływania na ludzi

Metodologia używana podczas szkolenia:

  • Przykłady z życia: „Kiedyś, ktoś to zastosował tak…” – przykłady z wystąpień, prezentacji     realizowanych przez trenerów dla innych firm.
  • Ilustracje filmowe: „Zobacz, jak znana osoba wykorzystała tą technikę…” – wykorzystanie znanych   prezentacji z życia biznesowego oraz publicznego. 
  • Adaptacje danej techniki w realiach pracy przedstawicieli uczestników: „Teraz opracujmy sposób   wykorzystania tej techniki w twojej prezentacji” – praktyczne opracowanie wypowiedzi, argumentu. d) Zaprezentowanie na forum: „Proszę, aby poszczególne osoby ćwiczyły dane umiejętności przed    grupą”

Terminy: 18 października 2018 r., godz. 9-17; 7 grudnia 2018 r., godz. 9-17

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!

Cena za szkolenie: 590 zł. netto + VAT

*cena brutto dla stawki VAT zw w przypadku oświadczenia Zleceniodawcy, że szkolenie jest finansowane w min. 70% z budżetu publicznego i jest usługą kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego.

Możliwość dofinansowania szkoleń w ramach projektu „Usługi rozwojowe dla MŚP w podregionie lubelskim” . Szczegółowe informacje na temat dofinansowania na studia podyplomowe dla firm i pracowników znajdują się na stronie Lubelskiego Parku Naukowo Technologicznego w Lublinie lub KFS MUP w Lublinie

Aby wziąć udział w szkoleniu:

1. Pobierz formularz i wypełnij. Nie zapomnij – wpisz termin szkolenia

2. Dokonaj opłaty za szkolenie

3. Wyślij formularz zgłoszeniowy wraz z potwierdzeniem opłaty na adres szkolenia@wspa.pl

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Szkolenie zostanie uruchomione po zebraniu odpowiedniej liczby osób.

Zgłoszenia i informacje:

Dla zapisania się na kurs należy złożyć wypełniony formularz zgłoszeniowy. W razie finansowania uczestnictwa w szkoleniu przez pracodawcę, prosimy o wypełnienie oświadczenia o finansowaniu.

Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń WSPA

ul. Bursaki 12, Lublin

pokój 100

szkolenia@wspa.pl

tel. 81 45-29-444