To nowy, innowacyjny projekt dla studentów.

Trwające sześć miesięcy płatne praktyki zawodowe odbywają się w ramach projektu pt. „Program Praktyk Zawodowych w Wyższych  Szkołach Zawodowych” realizowanego we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Projekt jest przeznaczony dla najlepszych studentów II i III roku wszystkich kierunków studiów, trybu stacjonarnego i niestacjonarnego.

W programie bierze udział 80 studentów z takich kierunków studiów jak:

  • Administracja,
  • Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna,
  • Finanse i Rachunkowość,
  • Stosunki Międzynarodowe,
  • Zarządzanie,
  • Socjologia,
  • Architektura,
  • Informatyka,
  • Gospodarka Przestrzenna,
  • Transport.

Pierwszeństwo mają osoby z najwyższą średnią na kierunku, kobiety oraz osoby niepełnosprawne.

 Nasza uczelnia bierze udział po raz pierwszy w tym projekcie. I nie ukrywam, że wiele sobie obiecujemy po efektach. Nasi studenci zostali przyjęci do wielu firm, w których mogą skonfrontować już nabytą wiedzę teoretyczną z praktyką, dzięki czemu po ukończeniu studiów będą mieli lepszą pozycję startową – zaznacza dr Marta Komorska, Rektor WSPA w Lublinie.

Redakcja „LAJF magazyn lubelski” przyjęła na praktyki troje studentów Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. Przed nimi pół roku intensywnej pracy polegającej na zapoznaniu się z przygotowaniem kolejnych numerów miesięcznika, dokumentacja tematów, dokumentacja fotograficzna oraz praca nad tekstami mniejszej i większej objętości, które zostaną wykorzystane na łamach wydania papierowego, na stronie internetowej wydawnictwa oraz w mediach społecznościowych.

– Na praktyki przyjęliśmy studentów pochodzących z Ukrainy. To bardzo młodzi, ciekawi świata ludzie. Opracowując plan naszej półrocznej współpracy wzięliśmy pod uwagę również aspekt integracji. Chcielibyśmy, aby nasi praktykanci jak najwięcej uczestniczyli w życiu codziennym Lublina. Na przykład brali udział w różnych wydarzeniach kulturalnych ale również w konferencjach prasowych i innych sytuacjach, które przydadzą się w ich późniejszym życiu zawodowym – podkreśla Grażyna Stankiewicz, redaktor naczelna „LAJF-a”. Pierwsze materiały już powstają.

Studenci WSPA są otwarci na tego typu wyzwania i znakomicie znajdują się w nowych dla nich sytuacjach. Co ważne dobrze potrafią wykorzystać wiedzę zdobytą podczas studiów. – Europa bez granic daje nowe możliwości na rynku pracy. Jeśli zdobyte w naszym wydawnictwie umiejętności zawodowe będą przydatne podczas starania się o pracę w redakcjach na terenie jakiegokolwiek innego państwa na terenie Unii Europejskiej to będziemy jak najbardziej usatysfakcjonowani tym, że mogliśmy wesprzeć tych młodych ludzi naszym doświadczeniem – dodaje Piotr Nowacki, szef spółki KONO media, która wydaje „LAJF-a”.