Absolwent Politechniki Lubelskiej i Warszawskiej. Obecnie pracownik przedsiębiorstw z branży produkcyjnej. Już od 2008 roku zajmuje się praktyczną stroną wdrażania Lean Manufacturing i Kaizen. 
Odpowiedzialny za obszary produkcyjne i logistyczne obecnie  zajmujący się również wdrażaniem technik i narzędzi szczupłego wytwarzania – Lean Manufacturing i Kaizen.
Odbyte przez niego szkolenia z zakresu Lean Manufacturing i Kaizen w Wielkiej Brytanii, oraz studia Podyplomowe pozwoliły na połączenie wiedzy teoretycznej z praktycznymi wdrożeniami w miejscu pracy. Umiejętność wdrażania i angażowania pracowników jest podstawą jego aktywności w obszarach usprawnień.