Centrum Spotkania Kultur w Lublinie poszukuje od stycznia 2018 roku osób do obsługi widza w trakcie wydarzeń realizowanych w przyszłym roku kalendarzowym.

• Wydarzenia głównie w weekendy i popołudniami,
• Umowa zlecenie na cały rok,
• Rozliczanie według indywidualnie ustalanego grafiku,
• Wynagrodzenie w wysokości 15 zł brutto/godzinę (minimalny czas dyżuru to 4 roboczogodziny),
• Ciekawe zajęcie w trakcie wydarzeń kulturalnych (widowiska, spektakle, koncerty).

Zakres obowiązków:
• sprawdzanie biletów;
• pomoc w znalezieniu i wskazanie widzom miejsca na widowni;
• szczególna dbałość i opieka nad niepełnosprawnymi widzami;
• udzielanie widzom niezbędnych informacji na temat wydarzeń w CSK oraz niezbędnych informacji porządkowych;
• kierowanie widzów do najważniejszych sal, do wyjść w budynku, toalet, wyjść ewakuacyjnych, wind;
• przyjmowanie i pilnowanie okryć w szatni od widzów.

Wymagania:
• posiadanie informacji na temat aktualnych wydarzeń w CSK;
• znajomość specyfiki i topografii budynku tj. ciągów komunikacyjnych, wyjść ewakuacyjnych, rozmieszczenie szatni, toalet oraz innych pomieszczeń/ przestrzeni (gwarantujemy szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ppoż. z uwzględnieniem specyfiki Centrum Spotkania Kultur oraz pierwszej pomocy);
• znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym w mowie (mile widziana znajomość innych języków obcych w stopniu, co najmniej komunikatywnym);
• dobra kondycja fizyczna oraz odporność na pracę w stresie i umiejętność pracy w zespole;
• wysoka kultura osobista i nienaganna prezencja;
• profesjonalizm, takt, uprzejmość, dyskrecja;
• umiejętność doboru stroju do sytuacji i rangi wydarzenia.

Zgłoszenia:
• Prześlij CV na adres: magda.parzyszek@spotkaniakultur.com
• Zaznacz swoją dostępność w terminie przed i po świątecznym (pierwsze rozmowy i spotkania informacyjne planowane są w terminach 22 grudnia i 2 stycznia). W przypadku wyjazdu prosimy o zaznaczenie terminu powrotu do Lublina.
• Pierwsza rekrutacja do 22 grudnia 2017 r., druga rekrutacja do 15 stycznia 2018 r.