Opis stanowiska:

Poszukujemy osób z doświadczeniem w pracy koncepcyjnej i projektowej, sumiennych, zaangażowanych i komunikatywnych.

Wymagania

 • co najmniej 2 letnie doświadczenie z zakresu zarządzania projektami dofinansowanymi ze środków UE w ramach EFS na stanowisku koordynatora/kierownika/specjalisty;
 • znajomość programów operacyjnych z perspektywy finansowej 2014-2020 (POWER i WRPO);
 • praktyczna znajomość prawodawstwa oraz procedur i wytycznych programowych w zakresie aplikacji, realizacji i sprawozdawczości projektów unijnych w ramach perspektywy 2014-2020;
 • doświadczenie z zakresu pozyskiwania środków zewnętrznych będzie dodatkowym atutem.
 • sprawne korzystanie z pakietu MS Office, poczty elektronicznej i Internetu.

Zakres obowiązków obejmuje w szczególności:

 • koordynacja i zarządzanie projektem EFS (RPO i/lub POWER);
 • organizacja zadań projektu;
 • sporządzanie umów, formularzy, dokumentacji projektowej;
 • promocja projektu;
 • organizacja szkoleń/doradztwa i nadzór nad pracą podwykonawców/wykładowców;
 • sporządzanie wniosków o płatność
 • przygotowywanie dokumentacji i organizacja zamówień w ramach projektu,
 • wprowadzanie zmian do projektu;
 • monitoring wskaźników, harmonogramu i budżetu;
 • obsługa administracyjna i logistyczna;
 • obsługa projektów za pośrednictwem systemu SL2014;
 • współpraca z działem rozliczeń i księgowości;
 • analiza wytycznych i regulacji prawnych dotyczących funduszy;
 • korespondencja z Instytucją Pośredniczącą.

Dodatkowe cechy i predyspozycje:

 • samodzielność i dokładność;
 • nastawienie na pracę zespołową;
 • zaangażowanie i odpowiedzialność
 • umiejętność efektywnej pracy w warunkach stresu
 • wysoki poziom umiejętności interpersonalnych
 • umiejętność rozwiązywania konfliktów, asertywność
 • otwartość na zmiany
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • udział w bardzo ciekawych projektach
 • pracę w interdyscyplinarnym zespole specjalistów
 • miłą i sympatyczną atmosferę
 • pracę od poniedziałku do piątku

CV prosimy wysyłać na adres e-mail: projekty@wspa.pl

Wysyłając  CV prosimy zawrzeć klauzulę Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

KLAUZULA INFORMACYJNA PRZY POBIERANIU DANYCH W PROCESIE REKRUTACJI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych “RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie z siedzibą w 20 – 150 Lublin ul. Bursaki 12;

2) inspektorem ochrony danych w Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie jest Pan/Pani Piotr Kosior, mail iodo@wspa.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679

4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom i instytucjom

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

– do zakończenia procesu rekrutacji

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9) Pani/Pana dane osobowe zostały pobrane z formularza rekrutacyjnego

10) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem rozpoczęcia procesu rekrutacji w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie wstrzymanie procesu rekrutacji w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

11) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.