Decyzje stypendialne dotyczące przyznanej pomocy materialnej na semestr zimowy roku akademickiego 2017/2018  będą wydawane w  pok. 312 (III piętro) zgodnie z poniższym harmonogramem:

– dla studentów studiów stacjonarnych:

od dn. 12.12.2017 r. w godz. 10:00-14:30

– dla studentów studiów niestacjonarnych:

sobota 09.12.2017 r. w godz. 9:00-14:00

sobota 16.12.2017 r . w godz. 9:00-14:00