Decyzje stypendialne dotyczące pomocy materialnej w roku akademickiego2017/2018 będą wydawane w dniu 14.04.2018 r. (sobota)  w godzinach

9:00-14:00 (pok. 312).