Decyzje stypendialne dotyczące przyznanej pomocy materialnej na semestr letni roku akademickiego 2017/2018  będą wydawane w pok. 312 (III piętro) zgodnie z poniższym harmonogramem:
– dla studentów studiów stacjonarnych:
od dn. 10.04.2018 r. w godz. 11:00-14:30
– dla studentów studiów niestacjonarnych:
sobota 14.04.2018 r. w godz. 9:00-14:00
Jednocześnie przypominamy, że wszyscy studenci, którzy składali wnioski o przyznanie stypendium lub zapomogi w semestrze zimowym 2017/2018, a do tej chwili nie odebrali decyzji, zobowiązani są do odebrania decyzji przyznającej lub odmawiającej przyznania pomocy materialnej zgodnie z podanym harmonogramem.