KONKURS NA NAJLEPSZE PRACE MAGISTERSKIE
„Nagroda NIAiU – Przestrzeń wspólna jest wartością”

Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki ogłasza interdyscyplinarny konkurs o Nagrodę Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki dla absolwentów wielu różnych kierunków na najlepsze prace magisterskie na temat wartości przestrzeni wspólnej. Celem konkursu jest promocja dobrych merytorycznie prac magisterskich oraz motywowanie studentów do podejmowania tematu przestrzeni wspólnych, publicznych, budynków użyteczności publicznej w swoich pracach dyplomowych. Do konkursu można zgłaszać prace magisterskie obronione po 1 września 2015 r.
Nagroda przyznana zostanie w dwóch kategoriach: projektowej oraz teoretycznej.
W CZĘŚCI PROJEKTOWEJ oceniane będą projekty z zakresu architektury, urbanistyki, planowania przestrzennego i konserwacji dotyczące przestrzeni publicznych i budynków lub ich zespołów.
W CZĘŚCI TEORETYCZNEJ nagrodzone zostaną rozprawy magisterskie dotyczące historii architektury, teorii architektonicznej, procesów demograficznych, społecznych, badań socjologicznych i antropologicznych oraz wszystkich innych aspektów dotyczących kształtowania i funkcjonowania budynków i przestrzeni wspólnych.
NAGRODA GŁÓWNA: po 5.000 zł w każdej kategorii
WYRÓŻNIENIA: po dwa wyróżnienia w wysokości 2.500 zł w każdej kategorii
TERMINY:
19 listopada 2018 – termin nadsyłania zgłoszeń (decyduje data doręczenia)
19-23 listopada 2018 – obrady jury
26-30 listopada 2018 – przekazanie informacji o wynikach laureatom konkursu
1 grudnia 2018 – uroczyste wręczenie nagród w Warszawie

Regulamin konkursu, formularz zgłoszeniowy i FAQ dostępne pod adresem: http://niaiu.pl/nagroda-niaiu

Wszelkie pytania dotyczące regulaminu konkursu, procedury przesyłania zgłoszeń prosimy kierować do:
Kacper Kępiński
Dział Edukacji NIAiU
22 522 65 36
k.kepinski@niaiu.pl