Logistyka to niezwykle szybko rozwijający się sektor gospodarki globalnej. Każda firma w ramach swojej działalności styka się każdego dnia z wezwaniami o charakterze logistycznym. Dążąc do sprawnego i efektywnego funkcjonowania pracownicy i właściciele firm powinni posiadać przynajmniej podstawową, przekrojową wiedzę w sferze logistyki krajowej i międzynarodowej. Posiadać narzędzia pomagające w sprawnym planowaniu, realizacji i usprawnianiu procesów w przedsiębiorstwie oraz w ramach systemów i łańcuchów dostaw.

Logistyka jako proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu surowców, materiałów, wyrobów gotowych oraz odpowiedniej informacji z punktu pochodzenia do punktu konsumpcji w celu zaspokojenia wymagań klienta, wymaga od przedsiębiorców i pracowników firm znajomości narzędzi zarządzania logistycznego, umiejętności odpowiedniego przygotowania i realizacji transakcji handlowych.

Zapotrzebowanie na logistyków rośnie a za jedno z najważniejszych zadań dla funkcjonowania gospodarki światowej uznaje się obecnie kształcenie specjalistów z zakresu logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw.

Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zagadnieniami związanymi z logistyką w aspekcie krajowym i międzynarodowym.

Słuchacze zapoznają się z poszczególnymi podsystemami logistycznymi, tworzonymi przez przedsiębiorstwa łańcuchami dostaw. Dowiedzą się o sposobach tworzenia sieci logistycznych oraz zarządzania nimi. W trakcie szkolenia nie zabraknie informacji o aspektach prawnych związanych z działalności w sferze logistyki (transport, spedycja, świadczenie usług logistycznych, międzynarodowe reguły handlowe). Znaczna część szkolenia zostanie poświęcona logistycznej obsłudze klienta, zarządzaniu zapasami, dystrybucją. Uczestnicy poznają nowoczesne narzędzia znakowania towarów, opakowań jednostkowych i zbiorczych.

Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz praktycznej (ćwiczenia, kalkulacje, wypełnianie dokumentacji).

Słuchacze zapoznają się ze sposobami poszukiwania partnerów chińskich, nawiązywania z nimi kontaktów, sprawdzenia ich wiarygodności, negocjacji, współpracy, sposobach zabezpieczenia transakcji handlowych. Szkolenie ma również na celu pokazanie specyfiki współpracy w aspekcie prawnym, logistycznym, socjo-kulturowym i językowym.

Szkolenie dedykowane jest dla pracowników firm dla właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych, usługowych oraz dla pracowników firm przygotowujących i obsługujących transakcje krajowe i międzynarodowe, osób zamierzających rozpocząć pracę w logistyce i spedycji. Wiedza zdobyta na szkoleniu może być także pomocna dla pracowników innych działów i jednostek organizacyjnych, których praca polega m.in. na współpracy z działem logistyki, zakupów, transportu, sprzedaży.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • uzyskanie podstawowej, niezbędnej wiedzy o logistyce krajowej i międzynarodowej,
 • poznanie metod zarządzania logistycznego, dokumentacji wykorzystywanej w transakcjach krajowych i zagranicznych.

Program szkolenia:

 

I dzień szkolenia

I. Podstawy logistyki

 1. Logistyka wczoraj i dziś
 2. Pojęcie i przedmiot logistyki
 3. Obszary i rodzaje logistyki
 4. System logistyczny w przedsiębiorstwie

II: Zarządzanie łańcuchem dostaw

 1. Sieci logistyczne i łańcuchy dostaw
 2. Zarządzania międzynarodowym łańcuchem dostaw.
 3. Projektowanie sieci logistycznej metodą środka ciężkości (ćwiczenie).

III: Transport 

 1. Transport jako podsystem logistyczny
 2. Rodzaje i gałęzie transportu
 3. Infrastruktura transportowa
 4. Aspekty prawne dotyczące transportu międzynarodowego (konwencje międzynarodowe, dokumentacja w transporcie międzynarodowym)
 5. Międzynarodowe reguły handlowe Incoterms 2010
 6. Kalkulowanie jednostek ładunkowych
 7. Ćwiczenia

IV: Spedycja  

 1. Charakterystyka i rodzaje spedycji
 2. Współpracy ze spedytorem
 3. Aspekty prawne działania spedycji krajowej i międzynarodowej
 4. Struktura kosztów transportu i kalkulacja kosztów spedycji
 5. Ćwiczenia

II dzień szkolenia

V: Zarządzanie zapasami

 1. Rodzaje i koszty zapasów
 2. Analiza zapasów metodą ABC i XYZ
 3. Logistyczna obsługa klienta
 4. Poziom obsługi klienta (POK1 i POK2)
 5. Metody uzupełniania zapasów
 6. Ekonomiczna wielkość zamówienia
 7. Ćwiczenia

VI: Zarządzanie magazynem

 1. Rodzaje magazynów
 2. Technologie wykorzystywane w magazynach
 3. Procesy magazynowe
 4. Opakowania
 5. Dokumentacja magazynowa i obieg dokumentów
 6. Ćwiczenia

VII: Logistyka dystrybucja  

 1. Kanały dystrybucji
 2. Tworzenie i funkcjonowanie krajowych i międzynarodowych kanałów dystrybucji
 3. Dobór kanałów dystrybucji
 4. Pośrednicy w kanałach dystrybucji
 5. Przepływ materiałów, informacji i finansów w kanałach dystrybucji
 6. Ocena efektywności funkcjonowania kanałów dystrybucji
 7. Dokumentacja związana z dystrybucją
 8. Centra dystrybucji
 9. Cele i funkcje centrum logistycznego
 10. Klasyfikacja centrów usług logistycznych
 11. Kryteria wyboru centrum usług logistycznych
 12. Branża TSL, KEP. Outsourcing logistyczny

VIII. Informacja w logistyce 

 1. System informacyjny i informatyczny na usługach logistyki
 2. Zintegrowane systemy informatyczne
 3. Elektroniczna wymiana danych (EDI)
 4. Systemy automatycznej identyfikacji (GS1)
 5. Systemy nawigacji satelitarnej GPS
 6. Ćwiczenia

Trener:

Sergiusz Kuczyński

ekspert ds. handlu zagranicznego i logistyki międzynarodowej. Szkoleniowiec, wykładowca na studiach Handel Zagraniczny oraz Nowoczesne techniki zarządzania produkcją w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Wykładowca logistyki (specjalność Logistyka międzynarodowa) na Wydziale Ekonomicznym UMCS w Lublinie.

Posiada certyfikat European Senior Logistician Europejskiego Zrzeszenia Logistyków (ELA).

Ukończył studia doktoranckie w Zakładzie Stosunków Międzynarodowych Wydziału Politologii UMCS w Lublinie. Zajmuje się tematyką dyplomacji gospodarczej i międzynarodowych stosunków gospodarczych.

Przedsiębiorca prowadzący działalność w sferze handlu zagranicznego. Praktyk z wieloletnim doświadczeniem. 

Pracował m.in w dziale eksportu Firmy Cukierniczej “Solidarność”, Intrall Polska, dziale logistyki PZ Cormay, Makrochem. Pełnił funkcję Prezesa Zarządu Europejskiej Grupy Wermikulitowej Sp. z o.o.

Aktualnie zaangażowany w realizację projektów szkoleniowo-doradczych dotyczących handlu zagranicznego i logistyki.

Ekspert PARP ds. Internacjonalizacji MŚP.

Materiały dla uczestników

 • Prezentacja z zajęć.
 • Skrypt.
 • Karty ćwiczeniowe.
 • Wzory dokumentów

TERMINY: 14-15 listopada

Ilość godzin : 8 godz.

Ilość uczestników: min. 7

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!

OPŁATA ZA KURS: 450 zł. netto + VAT

*cena brutto dla stawki VAT zw w przypadku oświadczenia Zleceniodawcy, że szkolenie jest finansowane w min. 70% z budżetu publicznego i jest usługą kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego.

Możliwość dofinansowania szkoleń w ramach projektu „Usługi rozwojowe dla MŚP w podregionie lubelskim” . Szczegółowe informacje na temat dofinansowania na studia podyplomowe dla firm i pracowników znajdują się na stronie Lubelskiego Parku Naukowo Technologicznego w Lublinie lub KFS MUP w Lublinie

Aby wziąć udział w szkoleniu:

1. Pobierz formularz i wypełnij. Nie zapomnij – wpisz termin szkolenia

2. Dokonaj opłaty za szkolenie

3. Wyślij formularz zgłoszeniowy wraz z potwierdzeniem opłaty na adres szkolenia@wspa.pl

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Szkolenie zostanie uruchomione po zebraniu odpowiedniej liczby osób.

Zgłoszenia i informacje:

Dla zapisania się na kurs należy złożyć wypełniony formularz zgłoszeniowy. W razie finansowania uczestnictwa w szkoleniu przez pracodawcę, prosimy o wypełnienie oświadczenia o finansowaniu.

Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń WSPA

ul. Bursaki 12, Lublin

pokój 100

szkolenia@wspa.pl

tel. 81 45-29-444