Mnemotechnika jako sztuka zapamiętywania pozornie wydaje się we współczesnym świecie czymś bezużytecznym. Urządzenia, do których mamy dzisiaj dostęp pozwalają nam mniej obciążać pamięć. Kto dzisiaj pamięta numery telefonów, dokładne adresy, daty urodzin czy numery PIN lub PESEL? Od tego, by w każdej sytuacji pamiętać ważne informacje mamy np. smartfony. Paraliżuje nas sama myśl o tym, że moglibyśmy wyjść z domu bez telefonu. Tymczasem ćwiczenie pamięci to nie tylko zapamiętywanie długich numerów czy dat. To przede wszystkim ćwiczenie pozwalające nam rozwijać zdolności kognitywne, rozwijające naszą wyobraźnię i wzmagające kreatywność. Ćwiczenie pamięci  zwiększa potencjał twórczy naszego umysłu, pomaga w ustaleniu własnego kanału sensorycznego, a więc tego czy jest się „wzrokowcem”, „słuchowcem”, czy „czuciowcem”. Dodatkowo ćwiczenia pamięci i tym samym wyobraźni sprzyjają skupianiu uwagi.  Mnemotechniczne metody zapamiętywania są zatem doskonałym ćwiczeniem przynoszącym wiele korzyści i ułatwiającym pracę naszego umysłu, który na co dzień musi zmagać się z wieloma, często niepotrzebnymi bodźcami. 

Cel szkolenia:

  • Wyjaśnienie, czym jest mnemotechnika i jakie jest jej zastosowanie.
  • Wskazanie popularnych i skutecznych technik łatwego zapamiętywania.
  • Wskazanie roli pamięci, wyobraźni oraz koncentracji w rozwoju kreatywności i inteligencji.
  • Nabycie umiejętności tworzenia tzw. map myśli, jako metody tworzenia czytelnych notatek. 

Szkolenie skierowane jest do osoby chcących podnieść umiejętności zapamiętywania oraz kreatywnego myślenia, a także pracujących z młodzieżą mającą problem z koncentracją i skupieniem uwagi. 

Korzyści z udziału w szkoleniu 

  • poznanie ciekawych i prostych metod łatwego oraz skutecznego zapamiętywania;
  • zrozumienie roli pamięci i wyobraźni w procesie podnoszenia kreatywności i twórczego oraz nieschematycznego myślenia. 

Program szkolenia:

1. Co to jest mnemotechnika?

2. Dlaczego warto korzystać z metod skutecznego zapamiętywania?

3. Łańcuchowa metoda skojarzeń

4. Zasady zapamiętywania, czyli elementy tzw. „żywego obrazu”.

5. Mind-mapping – czyli jak skutecznie notować? 

6. Sposoby zapamiętywania długich cyfr i wyrazów obcych.

7. Podsumowanie. 

Trener:

Joanna Kiereś-Łach, ur. 25 stycznia 1986 roku w Lublinie. Doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, absolwent kulturoznawstwa, certyfikowany trener biznesu, nauczyciel etyki i wiedzy o kulturze w liceum, wykładowca WSPA. Autorka monografii „Filozofia i retoryka. Kontekst myślowy Nowej retoryki Chaima Perelmana” oraz artykułów naukowych z zakresu retoryki i argumentacji. Prowadzi szkolenia i warsztaty m. in. z retoryki, perswazji, komunikacji (interpersonalnej i biznesowej), autoprezentacji, automotywacji, a także savoir vivre wystąpień publicznych. 

Koszt udziału : 120 zł. brutto

Termin szkolenia: październik 2018r.

Aby wziąć udział w szkoleniu:

1. Pobierz formularz i wypełnij. Nie zapomnij dodać do nazwy “online”

2. Dokonaj opłaty za szkolenie

3. Wyślij formularz zgłoszeniowy wraz z potwierdzeniem opłaty na adres szkolenia@wspa.pl

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy również zgłoszenia na szkolenia zamknięte.

Zgłoszenia i informacje:

Dla zapisania się na kurs należy złożyć wypełniony formularz zgłoszeniowy. W razie finansowania uczestnictwa w szkoleniu przez pracodawcę, prosimy o wypełnienie oświadczenia o finansowaniu.

Możliwość dofinansowania szkoleń w ramach projektu „Usługi rozwojowe dla MŚP w podregionie lubelskim” . Szczegółowe informacje na temat dofinansowania na studia podyplomowe dla firm i pracowników znajdują się na stronie Lubelskiego Parku Naukowo Technologicznego w Lublinie.

Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń WSPA

ul. Bursaki 12, Lublin

pokój 100

szkolenia@wspa.pl

tel. 81 45-29-444

Pliki do pobrania