Szanowni Państwo

Mamy przyjemność zaprosić na międzynarodową naukowo-praktyczną konferencję dla studentów w Orszy (Białoruś): „Start w nauce”

Konferencja odbędzie się 18 maja 2017 r. w Orszańskim Kolegium Witebskiego Uniwersytetu Państwowego w Orszy w celu rozszerzenia współpracy pomiędzy instytucjacjami edukacyjnymi w Republice Białoruś, państwami WNP oraz innymi krajami zachodnimi.

W ramach konferencji będą poruszane tematy w obszarach:

1. Ekonomia i zarządzanie.

2. Technologie informacyjne.

3. Edukacja.

4. Wychowanie.

Języki konferencji – rosyjski, białoruski i angielski.

Zgłoszenie uczestnictwa:

Materiały na konferencję należy złożyć do 31 marca 2017 r.:

– karta zgłoszeniowa;

– artykuł z propowanego obszaru (maksymalnie 3 strony).

Zgłoszenia oraz ewentualne pytania prosimy kierować na adres e-mail: m.mazur@wspa.pl.

Wymagana jest rejestracja.

Ministerstwo Edukacji Republiki Białoruś