Dyplomowany informatyk śledczy, audytor systemów informatycznych, specjalista w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego i systemów komputerowych, Certified Proffesional Ethical Hacker.

Stały biegły Sądowy Sądów Okręgowych i Rejonowych. W 2016 roku ukończył jedyne w Polsce podyplomowe studia „Informatyka śledcza” realizowane przez Wyższą Szkołę Bankową w Gdańsku..

Prowadzi własną działalność gospodarczą w obszarze informatyki śledczej i audytu informatycznego na terenie całego kraju realizując zadania na zlecenie organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości. W działalności zawodowej koncentruje się na zagadnieniach informatyki śledczej, bezpieczeństwa i niezawodności systemów informatycznych oraz audycie informatycznym. Zajmuje się problematyką skuteczności audytów informatycznych w podnoszeniu kultury organizacyjnej przedsiębiorstw oraz zwiększania wiedzy pracowników w zakresie pojawiających się cyber zagrożeń. Jest wykonawcą kilkuset ekspertyz z dziedzin informatyki, elektroniki i telekomunikacji.

Wykształcenie: doktor inżynier nauk technicznych