Zjednoczona Europa oraz postępujący proces globalizacja to dla firm ogromna szansa ale i możliwe zagrożenie. Wejście na rynki zagraniczne zawsze wiąże się z potrzebą porozumienia się z partnerami w języku obcym.

Nie pozwolimy aby nieznajomość języka obcego stała się przeszkodą w rozwoju Państwa firmy.  Zapraszamy do skorzystania z oferty kursów językowych dostosowanych do Państwa potrzeb.

Oferujemy kompleksową obsługę firm w zakresie szkoleń językowych:

  • analizę potrzeb językowych,
  • testy wstępne określające poziom znajomości języka przez pracowników,
  • prowadzenie zajęć w siedzibie WSPA lub firmy,
  • podręczniki oraz materiały dodatkowe,
  • testy mierzące postępy,
  • test końcowy oraz certyfikaty uczestnictwa w kursie,

Liczba godzin: oferujemy taką liczbę godzin jaka będzie przez Państwa oczekiwana lub wymagana.

Częstotliwość: częstotliwość zajęć zależy od Państwa potrzeb. Jesteśmy w stanie dostosować się do Państwa oczekiwań.

Cena: cena jest uzależniona od częstotliwości oraz ilość godzin nauczania. Każda oferta wyceniana jest indywidualnie.

Oferowane poziomy nauczania

A1, A2, B1, B2, C1, C2

Dzięki skutecznemu sprawdzeniu obecnej wiedzy poprzez przeprowadzenie testu językowego zapewniamy przypisanie do grupy, której poziom będzie odpowiednio dostosowany.

Informacje i zapisy:

Szkoła Językowa WSPA

WSPA Lublin, ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin
tel. 81 452 94 44
szkolajezykowa@wspa.pl