KURS JĘZYKA MIGOWEGO POZIOM PODSTAWOWY LUB ZAAWANSOWANY

Celem kursu jest:

– zapoznanie słuchaczy z problematyką środowiska osób niesłyszących, zasadami Polskiego Języka Migowego i Systemu Językowo-Migowego

– praktyczne zastosowanie wdrożonych metod komunikacji.

Zgodnie z ustawą, która weszła w życie 1 kwietnia 2012 r.  wszystkie urzędy miast i gmin, starostwa powiatowe oraz zakłady opieki zdrowotnej będą musiały zapewnić osobom niepełnosprawnym tłumacza języka migowego lub pracownika znającego język migowy

Ustawa zobowiązuje organy administracji publicznej do:

  • pomocy osobom z dysfunkcją narządu słuchu przez tłumaczy języka migowego lub przez pracowników administracji publicznej posługujących się językiem migowym, w celu zapewnienia prawidłowego kontaktu z podmiotami zobowiązanymi,
  • ułatwienia korzystania przez osoby niepełnosprawne w stosunkach urzędowych z języka migowego, komunikacji wspomagającej oraz innych form komunikowania się,
  • uznania i popierania korzystania z języka migowego

Szkolenie jest skierowane do:

  • organów administracji publicznej (Urzędy Miast, Gmin, Starostwa),
  • jednostek systemu (Państwowe Ratownictwo Medyczne),
  • podmiotów leczniczych (Instytucje prowadzące działalność leczniczą),
  • jednostek Policji, Państwowej Straży Pożarnej i straży gminnych oraz jednostek ochotniczych działających w tych obszarach – zwane dalej „podmiotami zobowiązanymi”.

PROGRAM KURSU:

MATERIAŁ NAUCZANIA

ILOŚĆ GODZIN

UWAGI

1. Teoria języka migowego

– PJM, SJM, język migany, Fonogesty, Daktylografia, Ideografia, mimika, pantomimika, synergizm wzrokowo-słuchowy, odczytywanie mowy z ust.

10g

Prezentacja multimedialna

2. Daktylografia

Litery, liczebniki główne i porządkowe

5g

Nagrania video
3. Ideografia

 Znaki podstawowe: zwroty grzecznościowe i okolicznościowe, czas, dni tygodnia, miesiące,posiłki.

– Znaki tematyczne: z zakresu branży turystycznej i okołoturystycznej

30g

Nagrania video,

ćwiczenia,

kontakt z osobą (osobami) niesłyszącymi

 

4. Określenie czasu w przestrzeni

5g

 

  50 godzin

 

Metody kształcenia:

– warsztaty,

– konwersacje,

– indywidualne i grupowe,

– prezentacje multimedialne,

– praca z tekstem.

Prowadzący: mgr Magdalena Gach-Leziak

pedagog i surdopedagog,  trener języka migowego i biegły tłumacz w zakresie języka migowego – T2, posiada wieloletnie doświadczenie w tłumaczeniach symultanicznych na Polski Język Migowy oraz System Językowo Migowy, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Koszt kursu dla 1 osoby:

PJM – podstawy komunikacji z osobą Głuchą – nawiązanie pierwszego kontaktu + autoprezentacja

600 zł/40h

PJM – poziom podstawowy A1/A2

700 zł/50h

PJM – poziom średniozaawansowany A2/B1

750 zł/60h

PJM – poziom zaawansowany B1/B2

800 zł/60h

 

 

oraz kursy specjalistyczne dla określonych grup odbiorców:

PJM dla pracowników szeroko pojętej administracji publicznej, służby zdrowia

600 zł/40/50h

Indywidualne sesje doszkalające:

– spotkanie CODA, SODA, PODA

– spotkania z tłumaczami języka migowego

– savoir –vivre Głuchych

-konwersacje z niesłyszącymi, Głuchymi, Słabosłyszącymi użytkownikami PJM lub SJM

 

 

300 zł/10h

W cenie kursów :

  • Podręcznik z płytą DVD ze znakami migowymi
  • Zaświadczenie o ukończeniu kursu, po uprzednim zaliczeniu egzaminu.

 

Aby wziąć udział w szkoleniu:

1. Pobierz formularz i wypełnij. Nie zapomnij wpisać nazwy szkolenia

2. Dokonaj opłaty za szkolenie

3. Wyślij formularz zgłoszeniowy wraz z potwierdzeniem opłaty na adres szkolenia@wspa.pl

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy również zgłoszenia na szkolenia zamknięte.

Zgłoszenia i informacje:

Dla zapisania się na kurs należy złożyć wypełniony formularz zgłoszeniowy. W razie finansowania uczestnictwa w szkoleniu przez pracodawcę, prosimy o wypełnienie oświadczenia o finansowaniu.

 

Możliwość dofinansowania szkoleń w ramach projektu „Usługi rozwojowe dla MŚP w podregionie lubelskim” . Szczegółowe informacje na temat dofinansowania na studia podyplomowe dla firm i pracowników znajdują się na stronie Lubelskiego Parku Naukowo Technologicznego w Lublinie.

 

Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń WSPA

ul. Bursaki 12, Lublin

pokój 100

szkolenia@wspa.pl

tel. 81 45-29-444