Zapraszamy na konferencje

pt: PARTYCYPACJA W TWORZENIU LOKALNEJ I REGIONALNEJ POLITYKI SPOŁECZNEJ

Z PERSPEKTYWY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH – OD TEORII DO PRAKTYKI,

która odbędzie się 28 listopada 2017 r.

w siedzibie Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

W załączeniu program.