Fundacja Aktywnej Rehabilitacji ma przyjemność zaprosić osoby niepełnosprawne z terenu województwa lubelskiego do udziału w projekcie  Kompleksowa aktywizacja zawodowa i włączenie w rynek pracy osób niepełnosprawnych”. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą form wsparcia, w ramach których, beneficjenci będą mogli skorzystać z szerokiej gamy narzędzi aktywizacji zawodowej. Każdy z beneficjentów otrzyma swój indywidualny plan działania, na postawie którego, zostanie dobrana odpowiednia ścieżka wsparcia we wchodzeniu na rynek pracy.

W ramach projektu oferujemy:

 • szkolenia podnoszące kwalifikacje,
 • szkolenia zawodowe,
 • warsztaty aktywizacji zawodowej w formie wyjazdowej,
 • stacjonarne warsztaty poszukiwania pracy,
 • praktyki zawodowe i staże rehabilitacyjne,
 • poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy,
 • indywidualne wsparcie specjalistyczne ( coach/psycholog ).

 Zapewniamy współpracę z doświadczonymi trenerami pracy, ukierunkowaną na indywidualne potrzeby beneficjenta. Jesteśmy mobilni.

Projekt skierowany jest do osób, które:

 • ukończyły 16 rok życia,
 • są w wieku produkcyjnym,
 • są bezrobotne lub bierne zawodowo,
 • posiadają orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym,
 • nie uczestniczą w WTZ,

 chcących podnieść swoje kwalifikacje i stać się aktywnym zawodowo. Wszelkie formy wsparcia oferowane w ramach projektu są bezpłatne. Zapraszamy.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z naszym biurem regionalnym w Lublinie.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji

Biuro Regionalne w Lublinie
al. Kraśnicka 127/129
tel.: 81 526 10 24
@:biuro.lubelskie@far.org.pl