Uczenie się to bardzo indywidualna kwestia.  Każda osoba robi to na swój sposób i zgodnie ze swoimi możliwościami. Zarówno określone sytuacje, jak i kontekst, w jakim odbywa się nauka, wpływają na efektywność uczenia. Model nauczania, jaki obowiązywał dotychczas znacząco różni się od metod coachingowych wykorzystywanych podczas profesjonalnych szkoleń prowadzonych przez wykwalifikowanych trenerów. O ile więc szkolenie kojarzy się głównie z aktywizacją uczestników oraz maksymalizacją zysków, jakie z niego wyniosą, o tyle nauka w szkole budzi skojarzenia nudnych i stresujących lekcji, podczas których uczeń nie jest traktowany jako indywidualna jednostka. Tymczasem, jak się wydaje,  wprowadzenie metod coachingowych do edukacji może nie tylko uczynić lekcje ciekawszymi, ale przede wszystkim sprawić, że zarówno nauczyciele, jak i uczniowie będą mogli wykorzystać czas nauki do maksimum, zdobyć wiedzę, poznać swoje kompetencje oraz ograniczenia, a także bez obaw wskazać obszary, które wymagają dalszego doskonalenia. 

Cel szkolenia

 • Wskazanie różnicy pomiędzy dotychczasowym modelem edukacji, a modelem opartym na wykorzystaniu metod szkoleniowych/coachingowych.
 • Wdrożenie modelu edukacji w oparciu o tzw. action learning.
 • Charakterystyka metod szkoleniowych/coachingowych.
 • Wskazanie narzędzi wspomagających efektywną pracę z uczniami. 
 • Wykorzystanie etapów procesu szkoleniowego do przygotowania oraz przeprowadzenia lekcji.
 • Charakterystyka andragogiki.

Szkolenie skierowane jest do osób chcących udoskonalić swoje umiejętności pedagogiczne, pracujących w sektorze edukacji (zarówno z młodzieżą, jak i z osobami dorosłymi).

Korzyści z udziału w szkoleniu 

 • znajomość współcześnie stosowanych metod szkoleniowych oraz zasad ich wdrażania; poszerzenie spektrum możliwości pedagogicznych;
 • udoskonalenie warsztatu nauczycielskiego;
 • nabycie umiejętności personalizowania materiału edukacyjnego.

Program szkolenia

 1. Cykl Kolba jako podstawa modelu nauki 
  empirycznej. 
 2. Etapy uczenia się. 
 3. Pedagogika a andragogika – wspólna płaszczyzna. 
 4. Efektywna praca z różnymi grupami uczestników. 
 5. „Budowania bezpieczeństwa” uczniów oraz kontrakt początkowy. 
 6. Zagadnienie procesu grupowego, a więc zasady poprawnej komunikacji na linii  nauczyciel – uczniowie. 
 7. Narzędzia pracy trenera w pracy nauczyciela (m.in. icebreakers, wzmacnianie dynamiki grupy, wykład, prezentacja, dyskusja, zadawanie pytań, 
  instruktaż, meta plan, case study, ćwiczenia i zabawy edukacyjne, analiza 
  pola sił). 
 8. Wskazanie etapów przygotowania lekcji oraz jej przeprowadzenia.
 9. Charakterystyka potencjalnych sytuacji 
  trudnych wraz ze sposobami interwencji. 
  10. Konstruowanie konspektu zajęć. 
  11. Problem ewaluacji i metody uzyskania 
  informacji zwrotnej (feedback). 

Trener:

Joanna Kiereś-Łach, ur. 25 stycznia 1986 roku w Lublinie. Doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, absolwent kulturoznawstwa, certyfikowany trener biznesu, nauczyciel etyki i wiedzy o kulturze w liceum, wykładowca WSPA. Autorka monografii „Filozofia i retoryka. Kontekst myślowy Nowej retoryki Chaima Perelmana” oraz artykułów naukowych z zakresu retoryki i argumentacji. Prowadzi szkolenia i warsztaty m. in. z retoryki, perswazji, komunikacji (interpersonalnej i biznesowej), autoprezentacji, automotywacji, a także savoir vivre wystąpień publicznych. 

Koszt udziału : 120 zł. brutto

Termin szkolenia: październik 2018r.

Aby wziąć udział w szkoleniu:

1. Pobierz formularz i wypełnij. Nie zapomnij dodać do nazwy “online”

2. Dokonaj opłaty za szkolenie

3. Wyślij formularz zgłoszeniowy wraz z potwierdzeniem opłaty na adres szkolenia@wspa.pl

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy również zgłoszenia na szkolenia zamknięte.

Zgłoszenia i informacje:

Dla zapisania się na kurs należy złożyć wypełniony formularz zgłoszeniowy. W razie finansowania uczestnictwa w szkoleniu przez pracodawcę, prosimy o wypełnienie oświadczenia o finansowaniu.

Możliwość dofinansowania szkoleń w ramach projektu „Usługi rozwojowe dla MŚP w podregionie lubelskim” . Szczegółowe informacje na temat dofinansowania na studia podyplomowe dla firm i pracowników znajdują się na stronie Lubelskiego Parku Naukowo Technologicznego w Lublinie.

Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń WSPA

ul. Bursaki 12, Lublin

pokój 100

szkolenia@wspa.pl

tel. 81 45-29-444

Pliki do pobrania

Formularz
Oświadczenie pracodawcy dotyczącę finansowania szkolenia