Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z szansami i wyzwaniami dotyczącymi potencjału generowanego przez klientów z innych obszarów kulturowych. Możliwość swobodnego przepływu ludzi i kapitału oraz postęp technologiczny, otwierają nowe możliwości dla lokalnych firm. Na naszym rynku pojawiają się klienci z innych obszarów kulturowych, a także możliwości ekspansji na rynki zewnętrzne choćby poprzez dostęp do Internetu. Szkolenie pozwoli poznać wyzwania związane z pozyskaniem klientów z różnych obszarów kulturowych do grupy odbiorców produktów i usług. Szkolenie oparte jest na holistycznym podejściu do zagadnienia, ukazując także konieczność zmian wewnątrz firm, czyli tworzenie procesów i zespołu do obsługi klienta wielokulturowego, wyzwania i trudności na bazie doświadczeń firm i organizacji działających w środowisku wielokulturowym. Praktyczne spojrzenie, analiza case studies, umożliwi uczestnikom szkolenia podjęcie decyzji o działaniach koniecznych do wdrożenia wewnątrz organizacji, by skutecznie wykorzystać zasoby i potencjał płynący z wielokulturowości.

Proponowany termin:  14 grudnia 2018 r.

Tematyka szkolenia

I Klient wielokulturowy jako szansa na pozyskanie nowych odbiorców i rynków zbytu – punkty styku z wielokulturowością na gruncie lokalnym oraz w ramach ekspansji na rynki zewnętrzne. Czy znasz wszystkie punkty i obszary, w których Twoja organizacja ma lub będzie miała styczność z wielokulturowością? Czy wiesz skąd pochodzą Twoi klienci, czego mogą oczekiwać, na ile Twoja oferta odpowiada ich potrzebom? Czy Wiesz w jaki sposób pozyskanie klientów wielokulturowych zmieni funkcjonowanie Twojej organizacji/ firmy? W jaki sposób zmienią się procesy w Twojej firmie? Jakie nowe działania i procesy się pojawią?  Które z Twoich struktur będą wymagały najszybszych zmian?

II Potencjał – wielokulturowość jest źródłem inspiracji, a wyzwania związane koniecznością dopasowania oferty do potrzeb klientów wielokulturowych mogą stać się impulsem do wypracowania kreatywnych rozwiązań. To szansa na innowacyjne podejście do działań w Twojej firmie, na świeże spojrzenie, pomysły i nową energię w zespole. W zależności od wielkości firmy i obszaru działania, to również może być szansa na skuteczny rozwój i możliwość współpracy na nowych rynkach.

III Wyzwania i trudności – dowiesz się z jakimi wyzwaniami zetknęły się organizacje skutecznie działające w środowisku wielokulturowym. Poznasz potencjalne ograniczenia związane z komunikacją, otoczeniem technicznym i technologicznym, relacjami społecznymi i dynamiką zmian zachodzących w zespole. Znając potencjalne źródła problemów, możesz przygotować skuteczne rozwiązania.

IV Wdrożenie i przebieg procesu adaptacji organizacji do środowiska wielokulturowego – jak przebiega rzeczywisty proces adaptacji organizacji do pracy w środowisku wielokulturowym, dwutorowość procesu wdrożenia – pozyskanie klientów i adaptacja istniejących struktur do włączenia nowych rozwiązań i efektywnej pracy w długiej perspektywie czasowej. Poznasz praktyczne możliwości wsparcia nowych członków i aktualnego zespołu, pozwalające na opracowanie skutecznej strategii dopasowanej do kontekstu, w jakim działa Twoja organizacja.

Trener:

Agnieszka Krężołek

Praktyk z blisko 20-letnim doświadczeniem. Doświadczenie zdobywała w obszarze badań rynku na rynku polskim i brytyjskim, realizując projekty lokalne i międzynarodowe.

Psycholog, absolwentka KUL (Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego), realizuje własne projekty pod marką Re:essence R&C powstałej z ciekawości ludzi i ekscytacji związanej z poszukiwaniem odpowiedzi na wyzwania powstające we współczesnym, ciągle zmieniającym się świecie. A także z potrzeby dzielenia się rozwiązaniami i pomysłami powstałymi na bazie doświadczenia na różnych rynkach.  Specjalizuje się w obszarze rynku farmaceutycznego i konsumenckiego, wsparcia w budowaniu strategii.

Dynamiczne zmiany społeczne oraz postęp technologiczny z jego blaskami i cieniami wymuszają weryfikację dotychczasowego sposobu myślenia, widzenia świata i działań – to właśnie się dzieje podczas badania, dając początek nowym strategiom i wytyczając nowe cele. 

Od niemal 20 lat związana z SWPS Uniwersytetem Humanistycznospołecznym jako nauczyciel akademicki w zakresie psychologii zachowań konsumenckich, komunikacji i wsparcia strategicznego.

Formy nauczania: Szkolenie w formie warsztatu, analiza case study

Korzyści ze szkolenia:

  • Poznasz specyfikę współpracy z klientem wielokulturowym
  • Poznasz wyzwania związane z działaniem na rynku wielokulturowym w odniesieniu do relacji z klientami i procesów wewnątrz firmy
  • Poznasz praktyki liderów rynkowych
  • Będziesz w stanie ocenić czego potrzebuje Twoja firma w obszarze przystosowania do współpracy z klientem wielokulturowym, przygotować się do weryfikacji procesów wewnętrznych i przystosowania zespołów
  • Otrzymasz szkoleniowe materiały informacyjne
  • Otrzymasz przydatne linki do poszerzenia wiedzy w omawianym obszarze

Ilość godzin: 7

Minimalna ilość Uczestników: 8

Cena: 1350 zł.