W załączniku znajduje się podział na grupy laboratoryjne oraz ćwiczeniowe na kierunku Informatyka II rok studia stacjonarne oraz niestacjonarne.

Załączniki