11 października 2018 roku odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019 w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Tegoroczna uroczystość była podsumowaniem jubileuszu 20 lat trwania uczelni. Rektor dr Marcin Smolira w swoim przemówieniu opowiedział o swojej przygodzie ze studiowaniem. Podkreślił jak ważne jest zdobywanie wiedzy na studiach. Zwrócił się do studentów by „stali na dwóch nogach – jedna noga to budowanie relacji, a druga to rozwijanie kompetencji zawodowych”. Przypomniał także, że czas studiów to cenny czas, który trzeba bardzo dobrze wykorzystać.

Dr Marcin Smolira podkreślił również, że cały zespół Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie jest przygotowany na zmiany i rozwój. Wspomniał o współpracy z otoczeniem społeczno gospodarczym. „Żyjemy w bardzo dynamicznie zmieniającym się świecie. Nie tylko obserwujemy te zmiany, ale też słuchamy Was, przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego uczelni. I chcemy robić to nadal. Wiemy, że nie egzystujemy w próżni, a Wasze uwagi są dla nas bardzo cenne.” – mówi Rektor WSPA.
Kanclerz WSPA mgr Elwira Przybylska wspominała z radością o swoich początkach z Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, gdy w 2001 roku jako studentka pierwszy raz rozpoczęła swoją przygodę w murach uczelni. „Widziałam szkołę w czasach świetności widziałam też szkołę borykającą się z dużymi problemami. „– mówi Elwira Przybylska. Zaznaczyła, że zostając Kanclerzem w 2016 roku jej celem było przywrócenie dawnego blasku uczelni i dzięki ciężkiej pracy całego zespołu udaje się co roku zwiększać poziom rekrutacji. Kanclerz poinformowała o uruchomieniu kierunku Zarządzanie II stopnia oraz kierunku Projektowanie Wnętrz we współpracy z IKEĄ. Zaznaczyła, że bardzo ważna dla niej jest współpraca z pracodawcami z którymi tworzone są programy studiów. Na końcu zaprosiła wszystkich do wspólnego tworzenia WYSPY jako miejsca integracji, współpracy i innowacji.
W trakcie inauguracji zostali wyróżnieni pracownicy WSPA, którzy są związani z uczelnią od początku jej trwania. Studenci wyróżnili też dydaktyków. Wykład inauguracyjny pt.: „Konsultant – więcej niż profesjonalny osoba techniczna. O umiejętnościach miękkich
w branży IT i nie tylko”, wygłosił dr Ireneusz Codello.
Całość uświetnił Chór Akademicki Uniwersytetu Marii Curie-Składowskiej w Lublinie. Inaugurację poprowadził nasz absolwent – Krzysztof Kot, dziennikarz RMF FM Lublin.
Po inauguracji przygotowano również atrakcję dla studentów. Przed budynkiem WSPA stanął tor do „jazdy bokiem”, gdzie studenci mogli nauczyć się bezpiecznej jazdy oraz zintegrować się z nowo poznanymi kolegami.