W listopadzie 2016r, Dział Współpracy Międzynarodowej WSPA zorganizował pierwszy z cyklu tygodni międzynarodowych (1st International Week). W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele kilku zagranicznych uczelni oraz organizacji partnerskich takich krajów jak: Albania, Bośnia i Hercegowina, Hiszpania, Niemcy, Słowacja oraz Serbia. Głównym celem Tygodnia było zacieśnienie współpracy z nowymi Partnerami, networking pomiędzy uczestnikami reprezentującymi sferę uniwersytecką i biznesową, przybliżenie zasad i możliwości jakie niesie ze sobą program Erasmus+ oraz zwiększenie potencjału uczelni poprzez wymianę dobrych praktyk.