27 maja 2017 (sobota) o godzinie 9.00 w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie odbędzie się Gala Wiedzy Ekonomicznej.  

O godzinie 9.15 rozpocznie się debata dotycząca Nowych horyzontów myśli ekonomicznej. W debacie wezmą udział: 

prof. nadzw. dr hab inż. Artur Paździor – Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Lublinie. Doktor habilitowany w dyscyplinie finanse, profesor nadzwyczajny PL i WSPA; autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z obszaru finansów korporacyjnych i rynków finansowych oraz projektów biznesowych, obejmujących wycenę wartości przedsiębiorstwa, ocenę przedsięwzięć inwestycyjnych, projekty restrukturyzacyjne, due dilligence w procesach fuzji i przejęć itp. Obecnie pełni funkcję Prodziekana ds. Nauki i Kierownika Katedry Finansów i Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Politechniki Lubelskiej oraz opiekuna kierunku Finanse i Rachunkowość w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Marek Wołos –  Ekonomista i analityk rynków finansowych, ekspert Izby Domów Maklerskich. Doświadczony ekonomista i menedżer, specjalista w zakresie rynków finansowych i zabezpieczania ryzyka walutowego. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie na rynku CFD/FX, zarówno we współpracy z niższym i wyższym szczeblem kierownictwa oraz z nadzorem finansowym i właścicielskim. Jako członek zarządu TMS Brokers w latach 2010-2015 odpowiedzialny był za departament tradingu, a w późniejszym okresie departament doradztwa i analiz. W grudniu 2016 r. Izba Domów Maklerskich działająca na rzecz rozwoju polskiego rynku kapitałowego, podejmując nowe działania dotyczące rynku OTC instrumentów pochodnych powołała Pana Marka Wołosa na stanowisko eksperta IDM ds. rynków OTC instrumentów pochodnych. Wykładowca akademicki oraz aktywny komentator tematyki gospodarczej i walutowej w mediach

Andrzej Skwarek – Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty Zakładów Azotowych “Puławy”. Odpowiada za obszar Produkcji, Wsparcia oraz Technologii Rozwoju a także Głównego Specjalisty ds. Doskonalenia Operacyjnego.  Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej – kierunek: Inżynieria Chemiczna i Procesowa oraz Akademii Leona Koźmińskiego – studia podyplomowe: Master of Business Administration oraz Zarządzanie Projektami.

Artur Soboń – Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Reindustrializacji Polski. Przewodniczący klubu radnych Prawo i Sprawiedliwość w Sejmiku Województwa Lubelskiego. Sekretarz Miasta Świdnik. Absolwent studiów doktorskich z zakresu ekonomii w Kolegium Ekonomiczno – Społecznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W swoich badaniach stara się ocenić efekty gospodarcze funduszy unijnych w latach 2007 – 2013. Magister Wydziału Humanistycznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Kolegium Nauk o przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Podyplomowo ukończył prawo Unii Europejskiej UMCS oraz rachunkowość i finanse KUL. Sprawował i sprawuje nadzór właścicielski nad publicznym majątkiem w spółkach prawa handlowego. Członek rady programowej Radia Lublin. 

Debatę prowadzić będzie Pan Wojciech Brakowiecki z Radia Lublin. 

Debata będzie dla Uczestników Konkursu wdrożeniem, przypomnieniem tematu, inspiracją do przygotowania pracy pisemnej. Gośćmi będą przedstawiciele uczelni, studenci, władze miasta, urzędów, regionalnych placówek kształcenia dorosłych, przedsiębiorcy, sponsorzy. Po debacie odbędzie się konkurs dla dorosłych nt. wiedzy ekonomicznej. 

Patronat honorowy nad Galą objęło Kuratorium Oświaty w Lublinie oraz Prezydent Miasta Lublin. 
Sponsorami Gali są: firma Aneta, OSM Bychawa. 
Patronat medialny: Lubelska.TV, Dziennik Wschodni, Radio Centrum, Nowy tydzień. 

Program Gali: 

 • 9.00 – 9.15 Oficjalne rozpoczęcie Gali Ekonomicznej i uroczyste powitanie uczestników
 • 9.15 – 11.00 Debata Ekonomiczna – Nowe horyzonty myśli Ekonomicznej 
 • 11.00 – 11.15 Przerwa kawowa
 • 11.15 – 12.30 Eliminacje pisemne Konkursu Wiedzy Ekonomicznej dla Dorosłych
 • 11.15 – 12.30 Innowacyjność w teorii i praktyce gospodarczej – prezentacje 
 • 12.30 – 13.30 Obiad 
 • 13.00 – 15.00 Razem poznajemy Lublin – wycieczka z przewodnikiem 
 • 15.00 – 16.30 Etap ustny – Finał Konkursu Olimpijskiego Wiedzy Ekonomicznej dla Dorosłych 
 • 17.00 – Ogłoszenie zwycięzców Konkursu Olimpijskiego Wiedzy Ekonomicznej dla Dorosłych, wręczenie nagród
 • 17.30 – Uroczyste zakończenie Gali Wiedzy Ekonomicznej. 
  Wróć do Aktualności WSPA