Szanowni Państwo,
w związku z zarządzenie Pani Rektor dr Marty Komorskiej, 8 stycznia 2018 roku ustanawia się dniem rektorskim, wolnym od zajęć dydaktycznych (nie dotyczy studentów studiujących na studiach niestacjonarnych wspomaganych internetem).

W załączeniu zarządzenie.