Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, zaprasza na studia podyplomowe  dofinansowane ze środków unijnych w wysokości do 5000zł.

WSPA jest jedyną uczelnią w Lublinie, która oferuję tak wysokie dofinansowanie.

W ramach projektu „Usługi rozwojowe dla MŚP w podregionie lubelskim” przedsiębiorcy otrzymają następujące refundacje:

Trener biznesu – cena bez dofinansowania 6000 zł (Więcej informacji o kierunku)

z dofinansowaniem
Wielkość przedsiębiorstwa % dofinansowania Kwota do zapłaty
mikroprzedsiębiorstwa 75% kosztów usługi rozwojowej  1500 zł
średnie przedsiębiorstwa 60%  kosztów usługi rozwojowej  2400 zł
małe przedsiębiorstwa 70% kosztów usługi rozwojowej  1800 zł

 

Rachunkowość i finanse – cena bez dofinansowania 3700 zł (Więcej informacji o kierunku)

z dofinansowaniem
Wielkość przedsiębiorstwa % dofinansowania Kwota do zapłaty
mikroprzedsiębiorstwa 75% kosztów usługi rozwojowej  925 zł
średnie przedsiębiorstwa 60%  kosztów usługi rozwojowej  1480 zł
małe przedsiębiorstwa 70% kosztów usługi rozwojowej  1110 zł

 

Zarządzanie bezpieczeństwem i higiena pracy – cena bez dofinansowania 3700 zł (Więcej informacji o kierunku)

z dofinansowaniem
Wielkość przedsiębiorstwa % dofinansowania Kwota do zapłaty
mikroprzedsiębiorstwa 75% kosztów usługi rozwojowej  925 zł
średnie przedsiębiorstwa 60%  kosztów usługi rozwojowej  1480 zł
małe przedsiębiorstwa 70% kosztów usługi rozwojowej  1110 zł

 

Kadry i płace w prawie i praktyce – cena bez dofinansowania 3900 zł (Więcej informacji o kierunku)

z dofinansowaniem
Wielkość przedsiębiorstwa % dofinansowania Kwota do zapłaty
mikroprzedsiębiorstwa 75% kosztów usługi rozwojowej  975 zł
średnie przedsiębiorstwa 60%  kosztów usługi rozwojowej  1560 zł
małe przedsiębiorstwa 70% kosztów usługi rozwojowej  1170 zł

 

Podatki – cena bez dofinansowania 3800 zł (Więcej informacji o kierunku)

z dofinansowaniem
Wielkość przedsiębiorstwa % dofinansowania Kwota do zapłaty
mikroprzedsiębiorstwa 75% kosztów usługi rozwojowej  950 zł
średnie przedsiębiorstwa 60%  kosztów usługi rozwojowej  1520 zł
małe przedsiębiorstwa 70% kosztów usługi rozwojowej  1140 zł

 

Logistyka i cło w zarządzaniu międzynarodowym obrotem towarowym – cena bez dofinansowania 4000 zł (Więcej informacji
o kierunku
)

z dofinansowaniem
Wielkość przedsiębiorstwa % dofinansowania Kwota do zapłaty
mikroprzedsiębiorstwa 75% kosztów usługi rozwojowej  1000 zł
średnie przedsiębiorstwa 60%  kosztów usługi rozwojowej  1600 zł
małe przedsiębiorstwa 70% kosztów usługi rozwojowej  1200 zł

 

Zarządzanie zasobami ludzkimi – cena bez dofinansowania 3900 zł (Więcej informacji o kierunku)

z dofinansowaniem
Wielkość przedsiębiorstwa % dofinansowania Kwota do zapłaty
mikroprzedsiębiorstwa 75% kosztów usługi rozwojowej  975 zł
średnie przedsiębiorstwa 60%  kosztów usługi rozwojowej  1560 zł
małe przedsiębiorstwa 70% kosztów usługi rozwojowej  1170 zł

 

Zarządzanie i marketing – cena bez dofinansowania 3500 zł (Więcej informacji o kierunku)

z dofinansowaniem
Wielkość przedsiębiorstwa % dofinansowania Kwota do zapłaty
mikroprzedsiębiorstwa 75% kosztów usługi rozwojowej  875 zł
średnie przedsiębiorstwa 60%  kosztów usługi rozwojowej  1400 zł
małe przedsiębiorstwa 70% kosztów usługi rozwojowej  1050 zł

 

Studia podyplomowe w WSPA to oferta dla osób chcących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Umożliwią one Państwu pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy w danej dziedzinie oraz pozwolą na zdobycie praktycznych umiejętności i doświadczeń, które następnie usprawnią i ułatwią Państwu pracę oraz zwiększą Państwa konkurencyjność na rynku pracy.

Więcej informacji o pełnej ofercie kierunków studiów podyplomowych

Szanowni Państwo,

informujemy, że 1 października nastąpiła zmiana kryteriów naboru. Osoby posiadające wykształcenie policealne i wyższe mają możliwoścć zakwalifikowania się do projektu “Usługi rozwojowe dla MŚP w podregionie lubelskim”  pod warunkiem delegowania przez przedsiębiorstwo wysokiego wzrostu.

Przedsiębiorstwo wysokiego wzrostu – przedsiębiorstwo o największym potencjale do generowania nowych miejsc pracy w regionie w porównaniu do innych przedsiębiorstw, tj.: wykazujące w trzyletnim okresie średnioroczny przyrost przychodów o 20% i więcej.

Pliki do pobrania