Informujemy, że trwają prace weryfikacyjne Komisji Kwalifikacyjnej i Komisji Stypendialnej przyznające pomoc materialną na semestr zimowy 2017/2018. Informacje dotyczące przyznanych stypendiów zostaną podane do dn. 01.12.2017 r.