Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego (będący państwową jednostką budżetową podległą Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji) realizuje cykl bezpłatnych szkoleń dotyczących zmian w zakresie ochrony danych osobowych w świetle RODO i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. – o ochronie danych osobowych.

Szkolenie odbędzie się 6 grudnia 2018 roku w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.