9 maja w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się debata Cyfryzacja otwiera przed nami granice wyobraźni – współczesne formy zaangażowania młodych w społeczeństwie obywatelskim organizowana przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

Wspólnie z młodymi ludźmi oraz ekspertami dyskutowaliśmy o nowych technologiach cyfrowych wykorzystywanych w wolontariacie. Wydarzenie odbyło się w ramach Europejskiego Tygodnia Młodzieży pod hasłem Twórz, Działa, Włącz się.  Uroczystość otworzył Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji dr Paweł Poszytek, a słowo wstępu do uczestników wygłosiła Minister Cyfryzacji Anna Streżyńska oraz Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Marzena Machałek.

Cyfrowo, a jednak offline

Polskie obchody ETM skupiły się na tematyce zmian technologicznych. Postępujący rozwój społeczeństwa cyfrowego wymaga innych niż dotychczas narzędzi wspierających zaangażowanie,
a jednocześnie nadal istotne są w nim wartości takie jak solidarność, zaangażowanie społeczne, wielokulturowość. Wzmacnia je program Erasmus, który jest realizowany w Europie od 30 lat.   Mateusz Jeżowski z działu badań i analiz Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji podkreśla wpływ tego programu na kształtowanie się kompetencji młodych osób. Z badań przeprowadzanych przez FRSE wynika, że program Erasmus+ jest doskonałym narzędziem, by rozwijać swoje kompetencje zawodowe oraz te miękkie. Z badań REY, których szersza publikacja zapowiedziana jest na jesień br., wynika że uczestnicy Programu Erasmus+ Młodzież promują wśród młodych szacunek dla innych kultur. Tak wskazuje 72 proc. badanych. 69 proc. młodych wskazuje na aspekt rozwijania kompetencji kluczowych. 95 proc. młodych podkreśla, że dzięki wyjazdowi nauczyło się pracować w grupie,
a 94 proc. wskazało, że udział w projekcie wzmocnił jego kompetencje językowe.

By pokazać siłę, jaką ma wolontariat do udziału w uroczystości zostali zaproszeni przedstawiciele organizacji, które realizowały projekty w ramach programu Erasmus+. Więzły one udział w Youth Lab w czasie którego musiały przekonać uczestników Europejskiego Tygodnia Młodzieży do głosowania na swoją organizację. Mieli na to trzy minuty. Serca uczestników zdobyła Paweł Śpioch z Fundacji Akademii Podmiotowego Wspierania Młodzieży, który wyrapował sobie zwycięstwo.

Ważnym punktem obchodów Europejskiego Tygodnia Młodzieży była debata Cyfryzacja otwiera przed nami granice wyobraźni – współczesne formy zaangażowania młodych w społeczeństwie obywatelskim. Zaproszeni prelegenci- socjolog i rektor Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości
i Administracji w Lublinie Marta Komorska, prorektor Warszawskiej Szkoły Filmowej Maciej Szcześnik, bloger Hallo Ziemie Konrad Kruczkowski, dyrektor departamentu kompetencji cyfrowych Ministerstwa Cyfryzacji Robert Król oraz przewodniczący Rady Dzieci i Młodzieży RP Adam Janczewski – dyskutowali na temat nowych narzędzi cyfrowych budujących aktywne społeczeństwo online.

Całe wydarzenie zakończył koncert zespołu Lilly Hates Roses, który był transmitowany tradycyjne i online.

ZDJĘCIA

NAGRANIE