Znaczną część transakcji na rynku biznesowym stanowią transakcje między podmiotami powiązanymi, takie jak choćby przepływ towarów handlowych między przedsiębiorstwami z jednej grupy kapitałowe lub świadczenie usług na rzecz osób prawnych przez ich właścicieli i zarządu. Co za tym idzie ceny transferowe stosowane w tych transakcjach mogą mieć decydujący wpływ na ostateczną wysokość zysków lub strat w poszczególnych częściach grupy, a ostatecznie także na konkurencyjność grupy wobec innych przedsiębiorstw.

Program szkolenia:

 1. Aktualne regulacje prawne:

 • skutek wejścia w życie nowych przepisów,
 • obowiązek wstecznej korekty dokumentacji podatkowej za poprzednie okresy,
 • zwiększenie progu powiązań kapitałowych,
 • wymóg okresowego przeglądu dokumentacji,
 • aktualizacja analizy porównawczej

2. Pojęcie podmiotu powiązanego oraz transakcji lub zdarzeń jednego rodzaju:

 • powiązania kapitałowe
 • powiązania pozostałych rodzajów,
 • praktyczne problemy związane z ustaleniem istnienia powiązań
 • transakcje lub zdarzenia mające istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika – transakcje lub zdarzenia jednego rodzaju,

3. Przesłanki sporządzania dokumentacji podatkowej:

 • nowa procedura ustalania obowiązku dokumentacyjnego
 • nowa konstrukcja tzw. trójstopniowej dokumentacji podatkowej cen transakcyjnych
 • nowy zakres dokumentacji podatkowej – dokument „Local File”
 • nowy zakres dokumentacji podatkowej – dokument „Master File”
 • obowiązki sprawozdawcze (CIT-8, CIT-TP, oświadczenie podatnika)

4. Elementy dokumentacji podatkowej na przykładzie.

5. Wybór metody szacowania cen transferowych:

 • metody tradycyjne szacowania cen
 • metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej (w wariancie wewnętrznego porównania cen oraz zewnętrznego porównania cen),
 • metoda ceny odprzedaży (w wariancie wewnętrznego porównania marży brutto, oraz zewnętrznego porównania marży brutto),
 • metoda rozsądnej marży „koszt plus” (w wariancie wewnętrznego porównania marży brutto, oraz zewnętrznego porównania marży brutto),

6. Metoda marży transakcyjnej netto.

7. Metoda podziału zysków

8. Przykłady z praktyki

9. Ograniczanie ryzyka w zakresie cen transferowych.

10. PGK – Podatkowa Grupa Kapitałowa a obowiązek w zakresie cen transakcyjnych

 

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!

Terminy: 18.09.2018, 09.10.2018, 24.10.2018, 14.11.2018, 04.12.2018

Minimalna ilość uczestników: 7

Prowadzący: Joanna Niedzielska doradca podatkowy nr wpisu 12906, posiadająca również certyfikat księgowy nr 12416/2015.

Cena za szkolenie: 350 zł. netto

Możliwość dofinansowania szkoleń w ramach projektu „Usługi rozwojowe dla MŚP w podregionie lubelskim” . Szczegółowe informacje na temat dofinansowania na studia podyplomowe dla firm i pracowników znajdują się na stronie Lubelskiego Parku Naukowo Technologicznego w Lublinie.

Aby wziąć udział w szkoleniu:

1. Pobierz formularz i wypełnij. Nie zapomnij – wpisz termin szkolenia

2. Dokonaj opłaty za szkolenie

3. Wyślij formularz zgłoszeniowy wraz z potwierdzeniem opłaty na adres szkolenia@wspa.pl

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Szkolenie zostanie uruchomione po zebraniu odpowiedniej liczby osób.

Zgłoszenia i informacje:

Dla zapisania się na kurs należy złożyć wypełniony formularz zgłoszeniowy. W razie finansowania uczestnictwa w szkoleniu przez pracodawcę, prosimy o wypełnienie oświadczenia o finansowaniu.

Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń WSPA

ul. Bursaki 12, Lublin

pokój 100

szkolenia@wspa.pl

tel. 81 45-29-444