Współczesne oczekiwania względem szkoły i nauczycieli są nieco inne. Rodzice przy wyborze szkoły kierują się nie tylko efektami, jakie osiągają tam uczniowie, ale biorą również pod uwagę warunki ogólnego rozwoju, a więc to, czy szkoła gwarantuje indywidualne podejście do ucznia, czy umożliwia realizowanie pasji, a także czy pomaga uczniom ukierunkować swoje zainteresowania zgodnie z ich możliwościami i kompetencjami. Innymi słowy mówiąc, rodzice oraz sami uczniowie oczekują, że nauczyciele, z którymi będą mieli do czynienia nie skupią się jedynie na przekazaniu im wiedzy (informacji) oraz jej zweryfikowaniu, ale staną się swego rodzaju mentorami, którzy przeprowadzą ich przed trudny okres młodości oraz wskażą właściwą drogę, na której będą mogli w pełni wykorzystać drzemiący w nich potencjał.  Aby właściwie rozpoznać możliwości uczniów oraz wspomóc ich rozwój indywidualny nie wystarczy intuicja i dobre chęci nauczyciela. Znajomość praktyk ustawicznego kształcenia oraz rozwoju zintegrowanego jest doskonałym narzędziem, dzięki któremu nauczyciel może nie tylko zrozumieć swoich uczniów, ale przede wszystkim dopasować techniki nauczania do ich możliwości  oraz obudzić w nich ciekawość i chęć zdobywania i poszerzania wiedzy. 

Cel szkolenia

  • Wyodrębnienie cech współczesnej edukacji
  • Wskazanie oczekiwań wobec szkoły ze strony rodziców i uczniów
  • Omówienie relacji mistrz-uczeń
  • Wskazanie roli autorytetu w edukacji
  • Wskazanie technik wspomagających pracę nauczyciela
  • Uporządkowanie hierarchiczne celów edukacji 

Szkolenie skierowane jest do osób chcących udoskonalić swoje umiejętności pedagogiczne, pracujących w sektorze edukacji (zarówno z młodzieżą, jak i z osobami dorosłymi). 

Korzyści z udziału w szkoleniu 

  • znajomość praktyk wspomagających pracę nauczyciela;
  • znajomość oczekiwań wynikających z odmiennego systemu edukacji;
  • znajomość technik budzenia potencjału i rozpoznawania kompetencji ucznia 

Program szkolenia

poruszane zagadnienia 
 
1. Wybrane podejścia do edukacji 
a) Edukacja tradycyjna 
b) Cykl Kolbe’a 
c) Immersive learning 
2. Rodzaje relacji nauczyciel-uczeń 
a) Rola autorytetu 
b) Nauczyciel jako mentor 
c) Nauczyciel jako partner 
3. Zasady rozwoju zintegrowanego 
a) Podejście personalistyczne 
b) Ujęcie holistyczne 
c) Edukacja ustawiczna 
4. Praktyki wspomagające pracę nauczyciela 
a) Ustalanie zasad współpracy – kontrakt 
b) Budowanie relacji – formułowanie oczekiwań 
c) Aktywne słuchanie 
d) Zadawanie pytań 
e) Zasady skutecznej komunikacji 
f) Wyznaczanie celów 
g) Informacja zwrotna

Trener:

Joanna Kiereś-Łach, ur. 25 stycznia 1986 roku w Lublinie. Doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, absolwent kulturoznawstwa, certyfikowany trener biznesu, nauczyciel etyki i wiedzy o kulturze w liceum, wykładowca WSPA. Autorka monografii „Filozofia i retoryka. Kontekst myślowy Nowej retoryki Chaima Perelmana” oraz artykułów naukowych z zakresu retoryki i argumentacji. Prowadzi szkolenia i warsztaty m. in. z retoryki, perswazji, komunikacji (interpersonalnej i biznesowej), autoprezentacji, automotywacji, a także savoir vivre wystąpień publicznych. 

Koszt udziału : 120 zł. brutto

Termin szkolenia: październik 2018r.

Aby wziąć udział w szkoleniu:

1. Pobierz formularz i wypełnij. Nie zapomnij dodać do nazwy “online”

2. Dokonaj opłaty za szkolenie

3. Wyślij formularz zgłoszeniowy wraz z potwierdzeniem opłaty na adres szkolenia@wspa.pl

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy również zgłoszenia na szkolenia zamknięte.

Zgłoszenia i informacje:

Dla zapisania się na kurs należy złożyć wypełniony formularz zgłoszeniowy. W razie finansowania uczestnictwa w szkoleniu przez pracodawcę, prosimy o wypełnienie oświadczenia o finansowaniu.

Możliwość dofinansowania szkoleń w ramach projektu „Usługi rozwojowe dla MŚP w podregionie lubelskim” . Szczegółowe informacje na temat dofinansowania na studia podyplomowe dla firm i pracowników znajdują się na stronie Lubelskiego Parku Naukowo Technologicznego w Lublinie.

Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń WSPA

ul. Bursaki 12, Lublin

pokój 100

szkolenia@wspa.pl

tel. 81 45-29-444