Reformy gospodarcze rozpoczęte w roku 1978 przez Deng Xiaopinga i wysoka dynamika wzrostu gospodarczego wpłynęły na zmianę pozycji Chin w gospodarce światowej. Szybka integracja Chin z gospodarką światową znalazła odzwierciedlenie w rosnącej pozycji Chin na arenie międzynarodowej. Obecnie nie ma gospodarki, która w jakikolwiek sposób nie byłaby powiązana z rynkiem chińskim. Chiny zaczęły wpływać na cenę produktów codziennego użytku, na inflację, rentowność papierów dłużnych, na poziom stóp procentowych, cenę nieruchomości, koszty pracy i na ceny surowców. Nowy projekt Nowego Jedwabnego Szlaku (oficjalna nazwa to „Ekonomiczny Pas Jedwabnego Szlaku oraz Morski Jedwabny Szlak XXI wieku”) zmienia układ polityczny i gospodarczy świata. Przyczynia się do zmiany rzeczywistości ekonomicznej także w aspekcie logistycznym. Te zmiany wymagają odpowiedniego przygotowania i wypracowania odpowiedniej strategii biznesowej. Skuteczne wdrożenie tej strategii zależy w znacznej mierze od odpowiednio przygotowanej kadry, wiedzy i umiejętności pracowników i właścicieli przedsiębiorstw działających na rynku chińskim.

Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zagadnieniami związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej w Chinach w aspekcie eksportu, importu, kooperacji z partnerami lokalnymi, administracją. 

Słuchacze zapoznają się ze sposobami poszukiwania partnerów chińskich, nawiązywania z nimi kontaktów, sprawdzenia ich wiarygodności, negocjacji, współpracy, sposobach zabezpieczenia transakcji handlowych. Szkolenie ma również na celu pokazanie specyfiki współpracy w aspekcie prawnym, logistycznym, socjo-kulturowym i językowym.

Szkolenie dedykowane jest dla pracowników firm obsługujących transakcje międzynarodowe (dział eksportu i/lub importu), logistyków, właścicieli MŚP, kadry zarządzającej odpowiedzialnej za wdrożenie strategii na rynkach zagranicznych.

Program szkolenia:

 1. Rynek chiński. Podstawowe zagadnienia ekonomiczne, prawne i logistyczne

Prowadzący: Sergiusz Kuczyński

Ekspert i konsultant w dziedzinie handlu zagranicznego i logistyki międzynarodowej

1. Wprowadzenie

2. Charakterystyka i specyfika rynku chińskiego

3. Zasady prowadzenia biznesu w Chinach  (aspekty prawne i ekonomiczne)

4. Poszukiwanie partnerów biznesowych. Nawiązywanie kontaktów

5. Sprawdzenie wiarygodności partnerów chińskich

6. Przygotowanie oferty handlowej

7. Negocjacje z partnerami chińskimi

8. Aspekty prawne rozpoczęcia współpracy.

9. Kontrakt handlowy. Porozumienie o współpracy

10. Zabezpieczenie transakcji handlowych

11. Aspekty logistyczne współpracy z rynkiem chińskim

12. Inwestycje w ChRL

13. Kooperacja produkcyjna i usługowa z partnerami chińskimi

14. Certyfikacja produktów w ChRL

15. Specyfika współpracy z rynkiem Chińskiej Republiki Ludowej w aspekcie „Ekonomicznego Pasu Jedwabnego Szlaku oraz Morskiego Jedwabnego Szlaku XXI wieku”.

 1. Aspekty socjo-kulturowe. Podstawowa informacja o chińskiej kulturze biznesowej i języku

Prowadząca: Martyna Tomczak

Tłumacz i lektor języka chińskiego, doradca biznesowy, właścicielka Great China – Szkoły Języka Chińskiego i Centrum Biznesowego

1. Mentalność ludzi ze Wschodu i ludzi z Zachodu.

2. Wstęp do nauki języka chińskiego:

 • tonalność
 • znaki chińskie
 • gramatyka
 • nauka podstawowych zwrotów
 • nauka cyfr po chińsku i systemu ich pokazywania na palcach

3. Nawiązywanie kontaktów handlowych – pierwsze spotkanie:

 • punktualność, terminy spotkań (dni wolne od pracy w Chinach)
 • wizytówka: sposób wręczania i przyjmowania
 • chińskie imiona i nazwiska
 • przyjmowanie imion angielskojęzycznych
 • sposób zwracania się do chińskich partnerów  (hierarchiczność w strukturach firmy)

4.  Wyjazd na targi do Chin:

 • jakie i gdzie odbywają się targi w Chinach?
 • jak przygotować się do wyjazdu na targi?
 • czy zatrudnić tłumacza?
 • zasady pracy na targach
 • ile kosztuje udział w targach?

5.  Chińska kultura biznesu:

 • budowanie relacji – zagadnienie guanxi
 • rola rządu w chińskiej gospodarce
 • zjawisko utraty twarzy
 • wręczanie prezentów (co może być prezentem, a czego należy unikać, komu i jak wręczać)
 • rola symboli (kolory, liczby)

6.  Problemy w komunikacji z chińskim kontrahentem:

 • różnice międzykulturowe – komunikacja bezpośrednia vs pośrednia
 • style komunikacji – powściągliwość chińskiej kultury biznesu
 • przestrzeń interpersonalna. Sytuacje oficjalne i prywatne
 • tolerancja niepewnych sytuacji w kulturze chińskiej a w kulturze polskiej
 • podejście do czasu w Chinach i w Polsce
 • „asertywność” Chińczyków
 • komunikacja za pośrednictwem maili i komunikatorów internetowych
 • kolektywizm rodzinny i instytucjonalny w Chinach i w Polsce

7.  Spędzanie czasu z chińskim kontrahentem:

 • tematy tabu i tematy dozwolone
 • wspólne posiłki – nieodzowny element budowania relacji biznesowych
 • zachowanie przy „chińskim” stole
 • czas wolny

Trenerzy:

Sergiusz Kuczyński

ekspert ds. handlu zagranicznego i logistyki międzynarodowej. Szkoleniowiec, wykładowca na studiach Handel Zagraniczny oraz Nowoczesne techniki zarządzania produkcją w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Ukończył studia doktoranckie w Zakładzie Stosunków Międzynarodowych Wydziału Politologii UMCS w Lublinie. Zajmuje się tematyką dyplomacji gospodarczej i międzynarodowych stosunków gospodarczych.

Przedsiębiorca prowadzący działalność w sferze handlu zagranicznego. Praktyk z wieloletnim doświadczeniem. 

Pracował m.in w dziale eksportu Firmy Cukierniczej “Solidarność”, Intrall Polska, dziale logistyki PZ Cormay, Makrochem. Pełnił funkcję Prezesa Zarządu Europejskiej Grupy Wermikulitowej Sp. z o.o.

Aktualnie zaangażowany w realizację projektów szkoleniowo-doradczych dotyczących handlu zagranicznego i logistyki.

Ekspert PARP ds. Internacjonalizacji MŚP.

Martyna Tomczak

Tłumacz i lektor języka chińskiego. Ukończyła studia magisterskie na kierunku sinologia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz na kierunku prawo na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu prawa handlowego na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2015 r. prowadzi w Lublinie Szkołę Języka Chińskiego i Centrum Biznesowe Great China. Poza nauczaniem języka chińskiego, zajmuje się równieżpomocą przedsiębiorcom w nawiązywaniu kontaktów biznesowych w Chinach, wyszukiwaniem partnerów handlowych i ich weryfikowaniem, prowadzeniem szkoleń z zakresu różnic kulturowych oraz zasad prowadzenia biznesu w Chinach. Wielokrotnie organizowała wyjazdy na targi do Chin oraz uczestniczyła w nich, a także pomagała polskim przedsiębiorcom w organizacji stoisk na targach. Ponadto brała udział w wyjazdach biznesowych do partnerów chińskich oraz wizytacjach w ich fabrykach.

TERMINY:

 • 3-4 października 2018 r.
 • 26-27 października 2018 r.
 • 14-15 listopada 2018 r.
 • 11-12 grudnia 2018 r.

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!

OPŁATA ZA KURS: 450 zł. netto + VAT

*cena brutto dla stawki VAT zw w przypadku oświadczenia Zleceniodawcy, że szkolenie jest finansowane w min. 70% z budżetu publicznego i jest usługą kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego.

Możliwość dofinansowania szkoleń w ramach projektu „Usługi rozwojowe dla MŚP w podregionie lubelskim” . Szczegółowe informacje na temat dofinansowania na studia podyplomowe dla firm i pracowników znajdują się na stronie Lubelskiego Parku Naukowo Technologicznego w Lublinie lub KFS MUP w Lublinie

Aby wziąć udział w szkoleniu:

1. Pobierz formularz i wypełnij. Nie zapomnij – wpisz termin szkolenia

2. Dokonaj opłaty za szkolenie

3. Wyślij formularz zgłoszeniowy wraz z potwierdzeniem opłaty na adres szkolenia@wspa.pl

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Szkolenie zostanie uruchomione po zebraniu odpowiedniej liczby osób.

Zgłoszenia i informacje:

Dla zapisania się na kurs należy złożyć wypełniony formularz zgłoszeniowy. W razie finansowania uczestnictwa w szkoleniu przez pracodawcę, prosimy o wypełnienie oświadczenia o finansowaniu.

Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń WSPA

ul. Bursaki 12, Lublin

pokój 100

szkolenia@wspa.pl

tel. 81 45-29-444