Modelowanie procesów biznesowych jest niezwykle istotne we wszystkich sytuacjach, gdy staramy się w jasny sposób zakomunikować jak jest wykonywana praca. Zapraszamy na szklenie z zakresu modelowania procesów biznesowych (BPMN), wymiarowania rozmiaru funkcjonalnego systemów informatycznych (punkty funkcyjne) oraz zarządzania projektami ICT. Kurs przeznaczony jest dla analityków, projektantów, programistów i kierowników projektów informatycznych.

Modelowanie procesów biznesowych z wykorzystaniem BMPN 2.0 – 20 godzin

1.Podstawowe pojęcia z zakresu opisu procesów biznesowych:

 • Proces i podproces
 • Cel procesu i cel modelowania
 • Mapa procesów
 • Model procesu
 • Proces a Procedura
 • Mierniki procesu
 • Uczestnik procesu (rola biznesowa i stanowisko)

2.Podstawowe pojęcia związane z modelami procesów w notacji BPMN

 • Obiekty na diagramach procesów:
 • Baseny i tory
 • Obiekty przepływu (czynności, zdarzenia i bramki)
 • Połączenia
 • Dane
 • Artefakty
 • Dozwolone i niedozwolone konstrukcje
 • Przepływ procesu i przepływ komunikacji
 • Odwzorowanie uczestników i ról
 • Rozdzielanie i scalanie przepływów
 • Wyjątki

3.Samodzielna interpretacja procesu:

 • Tworzenie modelu procesu z postaci tabelarycznej opisu procesu.

Ekstrapolacyjna metoda pomiaru i estymacji rozmiaru funkcjonalnego systemów informatycznych COSMIC w oparciu o punkty funkcyjne – 15 godzin

1. Podstawy szacowania za pomocą punktów funkcyjnych

2. Zastosowanie metody COSMIC

3. Wymagania Użytkownika Funkcyjnego

4. Kontekstowy Model Oprogramowania metody COSMIC

FAZA STRATEGII POMIARU

 • Definicja celu pomiaru
 • Definicja zakresu pomiaru
 • Identyfikowanie użytkowników funkcjonalnych
 • Identyfikowanie poziomu granulacji

FAZA MAPOWANIA

 • Identyfikacja procesów funkcjonalnych
 • Identyfikowanie obiektów zainteresowania i grup danych
 • Identyfikacja atrybutów danych (opcjonalnie)

FAZA POMIARU

 • Identyfikowanie przesunięć danych
 • Definicja rodzajów przesunięć danych
 • Identyfikacja Wejść (E)
 • Identyfikacja Wyjść (X)
 • Identyfikacja Odczytów (R)
 • Identyfikacja Zapisów (W)
 • Powiązanie manipulacji danych z przesunięciami danych
 • Unikalność przesunięć danych i możliwe wyjątki
 • Przesuniecie danych do lub z pamięci trwałej przez proces funkcjonalny
 • Dane wymagane od użytkownika funkcjonalnego przez proces funkcjonalny
 • Polecenia sterujące
 • Zastosowanie funkcji pomiaru
 • Agregacja wyników pomiaru
 • Pomiaru rozmiaru zmian oprogramowania
 • Modyfikacja funkcjonalności
 • Rozmiar funkcjonalnie zmienionego oprogramowania
 • Rozszerzenie metody pomiaru COSMIC
 • Lokalne rozszerzenia dla złożonych algorytmów
 • Rozszerzenie lokalne o podjednostkach pomiaru

RAPORTOWANIE POMIARÓW

 • Oznaczanie
 • Dokumentowanie pomiarów COSMIC
 • Archiwizacja wyników pomiaru COSMIC

Zarządzanie projektami ICT – 30 godzin

Blok I – projekt i jego uzasadnienie biznesowe

1. Perspektywa historyczna zarządzania projektami

2. Pojęcie projektu oraz jego istota

3. Projekty i ich klasyfikacja wg wybranych kryteriów

4. Sukces projektu

5. Istota i światowe standardy zarządzania projektami

 • Metody tradycyjne (Prince2, PMBoK, IPMA)
 • Metody adaptacyjne i Manifest Agile
 • Metody wytwórcze (RUP, MSF)
 • Metody organizacyjne (ITIL, COBIT)
 • Metody hybrydowe (Prince2 Agile, XPrince)

6. Kryteria wyboru metod zarządzania projektami

7. Program i portfel projektów

8. Biuro portfeli, programów, projektów

Blok II – charakterystyka i możliwości implementacyjne zwinnych metod zarządzania projektami z perspektywy IT

1. Metody zwinne w zarządzaniu projektami

2. Lekkie metody zwinne zarządzania projektami (Scrum, XP, Lean)

3. Pełne metody zwinne zarządzania projektami (DSDM Atren, APM)

4. Metody zwinne – zastosowanie w praktyce gospodarczej

 • metody zwinne w zarządzaniu programem oraz portfelem projektów
 • kryteria wyboru zwinnej metody zarządzania projektem
 • prawne i organizacyjne możliwości implementacji zwinnych metod zarządzania projektami

Blok III – Scrum dla zespołów projektowych

1. Wprowadzenie do Scrum

2. Idelany zespół Scrum

3. Wymagania i współpraca z klientem

4. Estymowanie pracy

5. Przebieg projektu

6. Wdrożenie Scrum

7. Zarządzanie projektami wg Scrum – warsztaty

Kurs odbywa się popołudniami w dni robocze.

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!

Terminy:

 • Październik – listopad 2018
 • Grudzień – styczeń 2019

Minimalna ilość uczestników: 10

Prowadzący:

Łukasz Kański – Kompetentny menedżer IT. Ponad 15-letnie doświadczenie w branży informatycznej i telekomunikacyjnej zarówno na rynkach komercyjnych jak i w sektorze publicznym. Specjalizuje się w zarządzaniu rozproszoną, wielooddziałową strukturą serwisową oraz w zarządzaniu złożonymi projektami teleinformatycznymi o zasięgu ogólnopolskim i wielomilionowym budżecie. Bogate doświadczenie w planowaniu, organizowaniu i monitorowaniu zespołów specjalistów IT, a także w konsultingu rozwiązań biznesowych. W obszarze zainteresowań znajduje się również modelowanie procesów biznesowych oraz pomiar i estymacja rozmiaru funkcjonalnego złożonych systemów informatycznych. Doświadczenie i wiedzę potwierdzają liczne szkolenia oraz certyfikaty, m.in. Cosmic, BPMN, Scrum, Prince II, ITIL, Microsoft, HP, IBM i inne. Posiada również doświadczenie dydaktyczne jako wykładowca uczelni wyższych. Autor publikacji naukowych.

Odpłatność za kurs : 2990 zł. netto + VAT

*cena brutto dla stawki VAT zw w przypadku oświadczenia Zleceniodawcy, że szkolenie jest finansowane w min. 70% z budżetu publicznego i jest usługą kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego.

Możliwość dofinansowania szkoleń w ramach projektu „Usługi rozwojowe dla MŚP w podregionie lubelskim” . Szczegółowe informacje na temat dofinansowania na studia podyplomowe dla firm i pracowników znajdują się na stronie Lubelskiego Parku Naukowo Technologicznego w Lublinie lub KFS MUP w Lublinie

Aby wziąć udział w szkoleniu:

1. Pobierz formularz i wypełnij. Nie zapomnij – wpisz termin szkolenia

2. Dokonaj opłaty za szkolenie

3. Wyślij formularz zgłoszeniowy wraz z potwierdzeniem opłaty na adres szkolenia@wspa.pl

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Szkolenie zostanie uruchomione po zebraniu odpowiedniej liczby osób.

Zgłoszenia i informacje:

Dla zapisania się na kurs należy złożyć wypełniony formularz zgłoszeniowy. W razie finansowania uczestnictwa w szkoleniu przez pracodawcę, prosimy o wypełnienie oświadczenia o finansowaniu.

Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń WSPA

ul. Bursaki 12, Lublin

pokój 100

szkolenia@wspa.pl

tel. 81 45-29-444