Kontakt z Wydawnictwem

Wydawnictwo WSPA 
ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin 
tel. 81 452 94 83, fax 81 452 94 13
e-mail: wydawnictwo@wspa.pl

Publikacje

Lista publikacji wydanych przez Wydawnictwo WSPA od 2008 roku.

Tytuł: Aeronautica XVII : Proceedings of the International conference. First Edition.

Autor: Stanislav Szabo, Antoni Olak, Maria Mazur, Marta Komorska, Jakub Hospodka

W celu uzyskania informacji o dostępności proszę pisać na adres e-mailowy wydawnictwa

 

 

 

 

 

 

 

Tytuł: Nowe formy wsparcia rozwoju osoby niepełnosprawnej

Pod redakcja:

dr Marta Komorska, dr Ewa Miszczak

Pobierz publikację

 

 

 

 

Tytuł: Prawo cywilne i handlowe w działaniach administracji. Rozwiązania istniejące, projektowane i postulaty de lege ferenda. 

Redakcja naukowa: Grzegorz Kozieł 

W celu uzyskania informacji o dostępności proszę pisać na adres e-mailowy wydawnictwa

cena sprzedaży: 30,00 zł

 

 

 

Tytuł: Instrumenty polityki celnej Unii Europejskiej

Autor: Piotr Witkowski

cena sprzedaży: 50,00 zł

 

 

 

 

 

 

Tytuł: Rozwój potencjału społecznego w organizacji

Redakcja naukowa: Monika Wawer

cena sprzedaży: 35,00 zł

 

 

 

 

 

 

Tytuł: Przedsiębiorczość w zarządzaniu i socjologii

Redakcja naukowa: 
część I – dr Elena Mieszajikina, prof. WSPA
część II – dr Renata Maciejewska

Pobierz publikację

 

 

 

 

Tytuł: Procedury celne i transport w handlu zagranicznym

Autor: Piotr Witkowski

cena sprzedaży: 30,00 zł

 

 

 

 

 

Tytuł: Rozrywka w mediach i komunikacji społecznej. Wybrane zagadnienia

Autorzy: Magdalena Piechota, Grażyna Stachyra, Paweł Nowak

W celu uzyskania informacji o dostępności proszę pisać na adres e-mailowy wydawnictwa

 

 

 

 

Tytuł: Sensacja w dwudziestoleciu międzywojennym (prasa, literatura, radio, film)

Redakcja naukowa: Krzysztof Stępnik, Monika Gabryś

W celu uzyskania informacji o dostępności proszę pisać na adres e-mailowy wydawnictwa

 

 

 

 

Tytuł: Realizacja strategii zarządzania zasobami ludzkimi w obszarze pozyskiwania pracowników

Redakcja naukowa: Monika Wawer

Cena sprzedaży: 35,00 zł

 

 

 

 

Tytuł: Osoby niepełnosprawne na rynku pracy Lubelszczyzny

Autorzy: Paweł Rydzewski, Renata Maciejewska, Joanna Bielecka-Prus, Anna Szkoła

W celu uzyskania informacji o dostępności proszę pisać na adres e-mailowy wydawnictwa

 

 

 

 

Tytuł: Social and institutional aspects of homelessness in the Lublin Province

Autorzy: Joanna Bielecka-Prus, Paweł Rydzewski, Renata Maciejewska

W celu uzyskania informacji o dostępności proszę pisać na adres e-mailowy wydawnictwa

 

 

 

Tytuł: Społeczne i instytucjonalne aspekty bezdomności na Lubelszczyźnie

Autorzy: Joanna Bielecka-Prus, Paweł Rydzewski, Renata Maciejewska

W celu uzyskania informacji o dostępności proszę pisać na adres e-mailowy wydawnictwa

 

 

 

Tytuł: Socjologiczne analizy rozwodów. Aspekty teoretyczne, empiryczne i metodologiczne

Autor: Paweł Rydzewski

W celu uzyskania informacji o dostępności proszę pisać na adres e-mailowy wydawnictwa

 

 

 

 

Tytuł:  Promocja i public relations w społeczeństwie informacyjnym. Studia przypadków

Autor: Lidia Pokrzycka

cena sprzedaży: 19,00 zł

 

 

 

 

Tytuł: Kulturowe kody technologii cyfrowych

Pod redakcją: Piotra Celińskiego

cena sprzedaży: 43,00 zł

Pobierz fragment książki (w pliku: spis treści, wstęp, 2 artykuły oraz indeksy)!

 

 

 

Tytuł: Transport wewnętrzny i zewnętrzny – wybrane problemy

Autor: Aleksander Nieoczym

W celu uzyskania informacji o dostępności proszę pisać na adres e-mailowy wydawnictwa

 

 

 

 

Tytuł: Przemiany miast polskich po 1989

Redakcja naukowa: Piotr Kryczka, Joanna Bielecka-Prus

cena sprzedaży: 27,00 zł

 

 

 

 

 

Tytuł: Z zagadnień socjologii regionu

Autor: Mieczysław Miazga

cena sprzedaży: 27,00 zł

 

 

 

 

 

Tytuł: Finansowe aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw

Autorzy: Wiesław Janik, Artur Paździor

cena sprzedaży: nakład wyczerpany

 

 

 

 

 

Tytuł: Głosy z teraźniejszości. O języku współczesnej polskiej prasy

Autor: Maria Wojtak

cena sprzedaży: 35,00 zł

 

 

 

 

Tytuł: Nowożytne Igrzyska Olimpijskie w mediach polskich do 1936 roku

Pod redakcją: Pawła Nowaka, Krzysztofa Stępnika

cena sprzedaży: 35,00 zł

 

 

 

 

Tytuł: Zbrodnie, sensacje i katastrofy w prasie polskiej do 1914 roku

Redakcja naukowa: Prof. dr hab. Krzysztof Stępnik, dr Monika Gabryś

cena sprzedaży: 35,00 zł

 

 

 

 

Tytuł: Niepaństwowi uczestnicy stosunków międzynarodowych

Pod redakcją: Agnieszki Pawłowskiej

cena sprzedaży: 35,00 zł

 

 

 

 

 

Tytuł: Biznes plan. Klucz do rozwoju przedsiębiorstwa
wydanie II uzupełnione

Autor: Artur Paździor

cena sprzedaży: nakład wyczerpany

 

 

 

 

Tytuł: Kalejdoskop Naukowy 2

Pod redakcją: Sebastiana Benedykta Krajewskiego

W celu uzyskania informacji o dostępności proszę pisać na adres e-mailowy wydawnictwa

 

 

 

 

Tytuł: Rachunek kosztów w działalności produkcyjnej i usługowej

Redakcja naukowa: Wiesław Janik

cena sprzedaży: nakład wyczerpany

 

 

 

 

Tytuł: Rola Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych w rozwoju międzynarodowych stosunków gospodarczych i politycznych.
handel * polityka * prawa człowieka

Pod redakcją: Agnieszki Pawłowskiej

W celu uzyskania informacji o dostępności proszę pisać na adres e-mailowy wydawnictwa

 

 

 

Tytuł: Lublin 2020. Wizje rozwoju

Pod redakcją: Macieja Bałtowskiego Małgorzaty Bieleckiej-Hołdy

cena sprzedaży: 20,00 zł

 

 

 

 

 

Tytuł: Polska. Europa. Świat. 10 lat Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Pod redakcją: Sebastiana Benedykta Krajewskiego

W celu uzyskania informacji o dostępności proszę pisać na adres e-mailowy wydawnictwa

 

 

 

 

Tytuł: Kalejdoskop Naukowy

Pod redakcją: Sebastiana Benedykta Krajewskiego

W celu uzyskania informacji o dostępności proszę pisać na adres e-mailowy wydawnictwa

 

 

 

 

Tytuł: Kodyfikacja Postępowania Administracyjnego. Na 50-lecie K.P.A.

Pod redakcją: Janusza Niczyporuka

nakład wyczerpany

 

 

 

 

Tytuł: Podstawy finansów przedsiębiorstw

Autor: Wiesław Janik, Artur Paździor

nakład wyczerpany

 

 

 

 

 

Tytuł: 10 lat WSPA – 1998-2008

Autor: praca zbiorowa

publikacja okolicznościowa – nie do sprzedaży

Pobierz publikację

 

 

 

 

Tytuł:Roczniki WSPA – Socjologia (nr 1(I) 2008)

 W celu uzyskania informacji o dostępności proszę pisać na adres e-mailowy wydawnictwa

 

 

 

 

 

Tytuł: Grafika inżynierska i podstawy konstruowania

Autor: Aleksander Nieoczym

cena sprzedaży: 35,00 zł

 

 

 

 

 

Tytuł: Biznes plan. Klucz do rozwoju przedsiębiorstwa

Autor: Artur Paździor

cena sprzedaży: nakład wyczerpany

 

 

 

 

 

Publikacje można nabyć w bibliotece