Wirtualna Biblioteka Nauki umożliwia bezpłatny dostęp do światowych zasobów wiedzy – elektronicznych baz danych oraz czasopism i publikacji naukowych w wersji elektronicznej. Dostęp do baz możliwy jest ze wszystkich  komputerów w czytelni. W skład WBN wchodzą następujące bazy:


Science Direct jest bazą wydawnictwa Elsevier oferującą dostęp do artykułów z czasopism naukowych głównie z dziedziny nauk ekonomicznych, społecznych, przyrodniczych i medycznych.


Kolekcja czasopism i książek wydawnictwa Wiley-Blackwell obejmuje 1400 czasopism z kolekcji “Full Collection 2018” z nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych.


Jedno z najstarszych i najbardziej prestiżowych czasopism naukowych. Tygodnik opisuje odkrycia ze wszystkich dziedzin nauk przyrodniczych, inżynieryjnych oraz ścisłych i ekonomicznych.


 
Prestiżowe czasopismo naukowe. Tygodnik publikuje najnowsze, szczególnieistotne i doniosłe odkrycia w dziedzinie nauk przyrodniczych i wszelkich materiały wiążące się z rolą nauki we współczesnym świecie.


 

Baza około 2000 tytułów czasopism naukowych z zakresu nauk przyrodniczych, biznesu, ekonomii, matematyki, statystyki, informatyki, prawa, nauk społecznych, nauk humanistycznych i in.


 

Web of Science (WoS) to pakiet baz abstraktowo-bibliometrycznych (tzw. indeksów cytowań). W skład wchodzą indeksy: Science Citation Index Expanded (SCIE), Social Sciences Citation Index (SSCI), Art & Humanities Citation Index (AHCI), Conference Proceedings Citation Index (CPCI)


 

Interdyscyplinarna baza abstraktów i cytowań z zakresu nauk matematyczno-  przyrodniczych, technicznych, medycznych i humanistycznych. Scopus obejmuje obecnie ok. 23.000 recenzowanych czasopism (w tym 3600 Open Access), 145.000 książek, 562 serii książkowych, ok 8 mln sprawozdań konferencyjnych.