• Architektura – Murator (e-wydanie) (ISSN: 1232-6372)
 • Benefit (ISSN: 2084-7491)
 • Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego (ISSN: 1230-1620)
 • Controlling i Rachunkowość Zarządcza (1428-8117)
 • Delta (ISSN: 0137-3005)
 • Dziennik Wschodni (e-wydanie) (ISSN: 1425-7068)
 • Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa (ISSN: 0860-6846)
 • Ekonomista (ISSN: 0013-3205)
 • Finanse + Controlling (ISSN: 2449-9307)
 • Gazeta Wyborcza (e-wydanie) (ISSN: 0860-908X)
 • Komputer Świat (e-wydanie) (ISSN: 1506-4026)
 • Kultura i Społeczeństwo (ISSN: 0023-5172)
 • Kurier Lubelski (e-wydanie) (ISSN: 1898-3154)
 • Marketer+ (ISSN: 2083-6368)
 • Marketing w Praktyce (e-wydanie) (ISSN: 1425-8315)
 • Media i Marketing Polska (ISSN: 1507-174X)
 • Newsweek Polska (e-wydanie) (ISSN: 1642-5685)
 • Ochrona Zabytków (ISSN: 0029-8247)
 • Organizacja i Kierowanie (ISSN: 0137-5466)
 • Państwo i Prawo (ISSN: 0031-0980)
 • Paragraf na Drodze (ISSN: 1505-3520)
 • Parkiet Gazeta Giełdy (e-wydanie) (ISSN: 1231-2207)
 • PC Format (ISSN: 1640-7776)
 • PC World (e-wydanie) (ISSN: 1232-3004)
 • Personel i Zarządzanie (e-wydanie) (ISSN: 1641-0793)
 • Polish Sociological Review (ISSN: 1231-1413)
 • Polityka Społeczna (ISSN: 0137-4729)
 • Polski Przegląd Kartograficzny (ISSN: 0324-8321)
 • Praca Socjalna (ISSN: 0860-3480)
 • Press (e-wydanie) (ISSN: 1425-9818)
 • Problemy Rozwoju Miast (ISSN: 1733-2435)
 • Programista (ISSN: 2084-9400)
 • Przegląd Organizacji (ISSN: 0137-7221)
 • Przegląd Socjologiczny (ISSN: 0033-2356)
 • Rachunkowość i Podatki (ISSN: 2392-0653)
 • Rachunkowość (e-wydanie) (ISSN: 0481-5475)
 • Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny (ISSN: 0035-9629)
 • Samorząd Terytorialny (ISSN: 0867-4973)
 • Spotkania z Zabytkami (ISSN: 0137-222X)
 • Sprawy Międzynarodowe (ISSN: 0038-853X)
 • Stosunki Międzynarodowe (ISSN: 0209-0961)
 • Studia Medioznawcze (ISSN: 1641-0920)
 • Studia Socjologiczne (ISSN: 0039-3371)
 • Zeszyty Prasoznawcze (ISSN: 0555-0025)